Dan zemlje, 22. april

Obvestila za občane |

28.03.2007

Začetki obeleževanja dneva Zemlje segajo v leto 1963, ko si je tedanji ameriški senator Gaylord Nelson prizadeval, da bi okoljski problemi prišli na dnevni red ameriške politike. Nelson je organiziral predsedniško turnejo, na kateri naj bi opozorili na probleme v okolju.


dan zemljeVendar je ustrezen odmev v javnosti dosegel šele prvi dan Zemlje, 22. aprila leta 1970, ko je na prireditvah, posvečenih dnevu Zemlje v Ameriki sodelovalo okrog 20 milijonov ljudi. Dan Zemlje po letu 1970 obeležujejo vsako leto, število sodelujočih posameznikov, organizacij in držav pa narašča. Sodelujoče organizacije se med seboj povezujejo v posebno omrežje Earth day Network.

Svetovni dan Zemlje s številnimi prireditvami obeležujejo tudi slovenske nevladne okoljske organizacije.

Ob letošnjem dnevu Zemlje v Sloveniji potekajo tudi številne akcije urejanja okolja. Posebno pozornost namenjajo urejanju okolja jezer, potokov in vodnjakov.

Pridružite se nam 20.4.2007 od 11. do 13. ure na Bevkovem trgu v Novi Gorici, kjer vam bomo prikazali sistem ločenega zbiranja odpadkov.

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

+386 (0)5 33 55 303

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje