Podpis sporazuma o sodelovanju na področju ravnanja z odpadki med komunalnimi podjetji čezmejnega območja

Obvestila za občane |

20.04.2007

Dne 19. aprila 2007 sta na sedežu podjetja IRIS S.p.a. v Gorici direktor KOMUNALE Nova Gorica d.d. g. Andrej Miška in predsednik družbe IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. g. Gianfranco Gutty podpisala sporazum o sodelovanju na področju ravnanja z odpadki med komunalnimi podjetji čezmejnega območja Italije in Slovenije.

Sporazum predvideva sodelovanje obeh podjetij na področju ravnanja z odpadki in varovanja okolja na območju, ki ga podjetji pokrivata.

Čezmejno sodelovanje med Italijo in Slovenijo se bo odvijalo predvsem na področju zbiranja in obdelave odpadkov. Predvidena je izdelava študij in analiz, ki bodo osnova za predloge izboljšanja skupnega upravljanja ravnanja z odapdki na celotnem območju.

S sporazumom sta se podjetji zavezali, da bosta skupaj z lokalnimi upravami preverili ekonomsko in tehnično možnost uvedbe skupnega sistema ravnanja z odpadki, začenši z možnostmi, ki jih že sedaj ponuja veljavna zakonodaja.

Podjetji sta se zavezali, da bosta na osnovi izsledkov študije in ugodnih rezultatov poglobili in konkretizirali sodelovanje s posebnimi pogodbami oziroma drugimi oblikami sodelovanja in povezovanja.

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

+386 (0)5 33 55 303

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje