Novo smetarsko vozilo

Obvestila za občane |

18.09.2007

V KOMUNALI Nova Gorica d.d. obnavljamo vozni park smetarskih vozil. Z novim vozilom smo povečali učinkovitost pobiranja mešanih komunalnih odpadkov. Zmanjšali bomo škodljive vplive na okolje. Novo vozilo zaradi sodobnega motorja manj onesnažuje zrak z izpustom strupenih plinov. Manjša je poraba goriva. Močnejše je stiskanje mešanih komunalnih odpadkov in zato manjša prostornina odloženih odpadkov. Ohranjajmo čisto okolje

PRIJAZNO USPEŠNO PROFESIONALNO ČISTO

KOMUNALA Nova Gorica d.d.

nova smetarka


nova smetarka 2


nova smetarka 3

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

+386 (0)5 33 55 303

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje