X. vrtnarska razstava v Šempetru

Obvestila za občane |

29.10.2007
V letošnjem oktobru je Združenje vrtnarjev Slovenije organiziralo že 10. vrtnarsko razstavo - LEPOTE IN DOBROTE NARAVE.

Razstave se je udležila tudi naša družba in prikazala ureditev krožnega križišča.

Zastoji v prometu so danes problem v večini mest, ki jih lahko rešujemo tudi z izgradnjo krožnih križišč.
Prednost sledečih križišč v primerjavi s klasičnimi je:
- večja propustnost prometa,
- preprečevanje ozkih grl v prometni mreži,
- zmanjšan čakalni čas,
- zmanjševanje hrupa in emisij izpušnih plinov
- večja varnost.

Krožno križišče je križišče z otokom in krožnim smernim voziščem. Sredinski otok je največkrat nižja vzpetina , ki bi morala biti ustrezno ozelenjena s primernim, predvsem suši prilagojenim manj zahtevnim rastlinjem.

Kro


V večji meri se za ozelenitve otoka v krožnih križiščih uporabljajo pokrovne rastline, trajnice, pokrovne vrtnice in nižje grmovnice. Da urejen otok ne učinkuje pusto, ga dopolnjujejo enoletnice, čebulnice oziroma cvetoče sezonske rastline.

V našem prikazu krožnega križišča smo uporabili 1150 rastlin. Le z gosto posajenim rastlinjem dosežemo željene efekte. Količinsko je bilo največ dvoletnic, belih in svetlo modrih mačeh.

Kro


Ostale rastline kot Lavandula angustifolia, Festuca glauca, Calocephalus brownii in Erica carnea so predstavljale osnovo obdelane površine. Uporabili smo tudi plazeče iglavce in sicer: Juniperus horizontalis Blue Carpet in Juniperus procumbens nana.

Sredino otoka smo popestrili z miniaturno fontano.

Ker so krožna križišča pogosto
locirana na mestnih vpadnicah,
bi jih morali bolj poudariti in urediti!Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

+386 (0)5 33 55 303

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje