Odloka o zbiranju in odlaganju odpadkov

Obvestila za občane |

03.03.2008

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je na seji dne 21. februarja 2008 sprejel O D L O K o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova Gorica.

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je na seji dne 22. novembra 2007 sprejel O D L O K o odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica.


Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

+386 (0)5 33 55 303

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje