Zbiranje biorazgradljivih odpadkov

Obvestila za občane |

23.06.2011

Glede na Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom, objavljeno 17.5.2010 v Uradnem listu RS št. 39/2010, bo KOMUNALA Nova Gorica d.d. kot izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov najkasneje do 30.6.2011 vzpostavila ločeno zbiranje biorazgradljivih odpadkov in zelenega vrtnega odpada.
KOMUNALA Nova Gorica d.d. je že v preteklih letih na ekološke otoke po občinah postavila preko 100 posod za ločeno zbiranje biorazgradljivih odpadkov. V naslednjih dneh bo na ekološke otoke postavila še 300 dodatnih posod za biorazgradljive kuhinjske odpadke. V mesecu avgustu bo na ekološke otoke postavila še 100 dodatnih 1100-literskih posod za zeleni vrtni odpad. Več o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom si preberite v novinarskem gradivu(gradivo s tiskovne konference z dne 23.6.2011).

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

+386 (0)5 33 55 303

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje