Predniki vam ne bodo zamerili, če boste letos prižgali svečo manj, potomci vam bodo za to hvaležni

Obvestila za občane |

24.10.2011Preprečevanje in zmanjševanje količin odpadkov je naša prednostna naloga. Naloga ni lahka. Spremeniti moramo naše razmišljanje in tudi navade.
Pri kupovanju izdelkov običajno ne razmišljamo, da bo nakup, ali del tega nakupa prej ali slej končal med odpadki.
Zato je naša naloga, da spodbujamo ljudi k razmišljanju, da odpadki nastajajo pri vsakem našem početju. Ljudje moramo sami ukrepati in zmanjševati količino odpadkov, ki nastane zaradi nas.
Količino odpadkov je mogoče zmanjšati že na zelo preproste načine: npr. izbiramo izdelke za večkratno uporabo ali z dolgo življenjsko dobo, brez nepotrebne ali s povratno embalažo, nove modele kupujemo šele, ko so stari iztrošeni, premislimo o uporabni vrednosti izdelkov, ki jih že imamo...

V tem tednu pred 1. novembrom se je v Sloveniji pričela akcija Bi prižgali letos svečo manj?. Gre za eno od akcij, ki jih letos na Ministrstvu za okolje in prostor organizirajo pod skupnim naslovom Zeleni odtis. Cilj vseh teh akcij je dvigovanje ozaveščenosti ljudi o pravilnem ravnanju z odpadki.

Ne le naša, prednostna naloga celotne Evrope v ravnanju z odpadki je preprečevanje njihovega nastajanja. Prav tako pomembna naloga je priprava odpadkov za ponovno uporabo, recikliranje ter za drugo predelavo, npr. energetsko predelavo. Odlagajmo res samo tisto, česar ne moremo reciklirati, ponovno ali drugače uporabiti .

Po podatkih (ARSO) iz prejetih letnih poročil obeh nosilcev skupnih načrtov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za leto 2010, izhajajo sledeči podatki:

•V letu 2010 je bilo danih na trg skupno 6.739.261 kg nagrobnih sveč, po podatkih, s katerimi razpolaga pa Carinski urad RS pa je bilo v letu 2010 danih na trg 6.856.464 kg nagrobnih sveč.
•v letu 2010 je bilo v okviru obeh skupnih načrtov zbranih 2.361.970 kg odpadnih nagrobnih sveč. Vse te zbrane sveče so bile predobdelane po postopkih R12, R12 (to so postopki predobdelave, v katerih se izločijo odpadne elektronske nagrobne sveče, pa odpadki, ki niso odpadne nagrobne sveče in ostalo)
•V letu 2010 je bilo v recikliranih skupno 823.165 kg odpadnih nagrobnih sveč (pri podjetju Plastkom d.o.o. Jesenice in na Hrvaškem, pri podjetju EKO-P.U.T.)

V mesecu novembru prižgemo tistim, ki se jih radi spominjamo, svečo ali nekaj sveč. Prižgimo letos eno svečo manj, pa naj zato gori ena virtualna sveča več. Prižgite jo na spletni strani www.svecamanj.si.


Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

+386 (0)5 33 55 303

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje