Sprememba načina obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem GZS zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave odpadkov

Obvestila za občane |

22.10.2012

Obveščamo vas, da se je spremenil način obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave.

V Mestni občini Nova Gorica je bil sprejet Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov, ter o tarifi na območju Mestne občine Nova Gorica ( U.l. R.S. 24/12), kjer se po novem:

  • za občasno uporabo objekta (vikend, prazno stanovanje, lovske koče) zaračunava smetarino v višini, ki velja za dvakratnik minimalne pavšalne količine (višina za dve osebi) oziroma za eno osebo, kadar je povzročitelj enočlansko gospodinjstvo.
  •  V primeru začasnega izostanka uporabe objekta (npr. začasna izselitev v drug kraj) se zaračunava smetarina v višini minimalne pavšalne količine (višina za eno osebo), v primeru izostanka uporabe objekta daljšega od enega leta, pa v višini polovice minimalne pavšalne količine.

Občasna uporaba objekta oziroma začasni izostanek uporabe objekta mora biti podprt z dokazili. Breme dokazovanja je na lastniku ali najemniku oziroma uporabniku objekta.

 

V občini Kanal ob Soči je bil sprejet Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov, ter o tarifi na območju Občine Kanal ob Soči (U.l. R.S. 55/12), kjer se po novem:

  • za občasno uporabo objekta za gospodinjstva (prazno stanovanje) zaračunava smetarina v višini minimalne pavšalne količine (višina za eno osebo), za uporabnike počitniških objektov pa pavšalna količina oddanih odpadkov za dve osebi.
  • V primeru začasnega izostanka uporabe objekta se zaračunava smetarina v višini minimalne pavšalne količine, v primeru izostanka uporabe objekta daljšega od enega leta, pa v višini polovice minimalne pavšalne količine. Ta pravica se lahko uveljavlja s prvim dnem začasnega izostanka.

Občasna uporaba objekta oziroma začasni izostanek uporabe objekta mora biti podprt z dokazili. Breme dokazovanja je na lastniku ali najemniku oziroma uporabniku objekta.

 

V občini Miren-Kostanjevica je bil sprejet Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov, ter o tarifi na območju Občine Miren-Kostanjevica ( U.l. R.S. 75/12), kjer se po novem:

  • za občasno uporabo objekta (vikend, prazno stanovanje, lovske koče) zaračunava smetarino v višini, ki velja za dvakratnik minimalne pavšalne količine (višina za dve osebi) oziroma za eno osebo, kadar je povzročitelj enočlansko gospodinjstvo.
  • V primeru začasnega izostanka uporabe objekta (npr. začasna izselitev v drug kraj) se zaračunava smetarina v višini minimalne pavšalne količine (višina za eno osebo), v primeru izostanka uporabe objekta daljšega od enega leta, pa v višini polovice minimalne pavšalne količine.

Občasna uporaba objekta oziroma začasni izostanek uporabe objekta mora biti podprt z dokazili. Breme dokazovanja je na lastniku ali najemniku oziroma uporabniku objekta.

 

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

+386 (0)5 33 55 303

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje