Obvestilo o izvedbi danih zavez prebivalcem v zvezi s CERO Nova Gorica

Obvestila za občane |

26.08.2013

Komunala Nova Gorica d.d. drži besedo  

 

Zavedamo se resnosti položaja, ki je nastal pri ravnanju z odpadki, zato smo ravnali hitro, odgovorno in skrbno.

Na eni strani so upravičene zahteve ljudi, ki živijo v neposredni bližini; na drugi  strani eksistenčna skrb zaposlenih v podjetju, ki je posledica dolgotrajnega postopka obnove dovoljenja; in na tretji prebivalcev občine Nova Gorica in sosednjih občin, ki jim poleg bremen krize grozi še podražitev odvoza komunalnih odpadkov.

Komunala Nova Gorica je dokazala, da se je dobro znašla v vlogi mediatorja različnih interesov, saj je uspela uresničiti vse dane zaveze  in to  pred roki, ki so ji bili naloženi.  

V ponedeljek dne 12.8.2013 je bilo na sestanku krajanov in KS Rožna Dolina s predstavniki Komunale Nova Gorica d.d.  dogovorjeno, da se s ponedeljkom  19.8.2013 preneha začasno skladiščiti odpadke na CERO Nova Gorica in se jih prične odvažati na drugo deponijo v Sloveniji s pridobljenim okoljevarstvenim dovoljenjem. Komunala Nova Gorica d.d. je s ponedeljkom organizirala odvoz vseh mešanih komunalnih odpadkov na CERO Gajke na Ptuju. Odpadki se odvažajo dvakrat dnevno tako, da se ne skladiščijo preko noči.  

Začasna deponija mešanih  komunalnih odpadkov je z današnjim dnem začasno prekrita, s čimer je druga zaveza krajanom izpolnjena. Na tem mestu je zahvala za požrtvovalno delo zaposlenim na Komunali Nova Gorica , ki so delo končali pred začrtanim rokom, več kot na mestu.  

Okoliške prebivalce smo dodatno zaščitili pred morebitnim deponijskim plinom, ki bi lahko nastal v prekritih odpadkih, saj je ta zajet in speljan na baklo, kjer se bo skupaj z ostalim deponijskim plinom iz že zaprtega odlagališča sežgal. 

  Slika-odlagalisce-23-8-2013-1Slika-odlagalisce-23-8-2013-2 

Slika-odlagalisce-23-8-2013-3

 

 

 

 

V Komunali Nova Gorica smo prepričani, da bo vložen napor prepoznan ter da bosta tako Komunala kot okoliški prebivalci našli skupen jezik pri povrnitvi zaupanja in sobivanja, ki je omogočalo nemoteno obratovanje Centra za ravnanje z odpadki.  

Lep pozdrav.  

 

Andrej Miška                                                                                                                                                          direktor                                                                                                                                                                                   KOMUNALA Nova Gorica d.d.

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

+386 (0)5 33 55 303

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje