Sol za posipanje cest, pločnikov v primeru zmrzali

Obvestila za občane |

13.01.2017

Stranke obveščamo, da lahko v cvetličarni Komunale Nova Gorica d.d. na sedežu družbe Cesta 25. junija 1 kupijo tudi vreče s soljo za posipanje cest in pločnikov.

KOMUNALA Nova Gorica d.d. opravlja zimsko službo v mestu Nova Gorica.

Kontaktni osebi (05 33 55 300)

Boštjan Budihna - operativni vodja del v enoti vzdrževanje objektov in

Stanislav Lisjak - odgovorni vodja gradbenih del-vodja gradbišča

Stalna dežurna služba 031 712 100.


Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

+386 (0)5 33 55 303

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje