Položnice z napačno valuto 31.7.2017

Obvestila za občane |

17.08.2017

Pri pripravi obračuna za ravnanje z odpadki za gospodinjstva za julij-avgust je prišlo pri avtomatski obdelavi do napake in sicer je namesto datuma valute 8.9.2017 na položnicah izpisalo datum 31.7.2017. Nepravilni datum je bil izpisan na cca 10% izdanih računov. Pravilni datum valute oz. zapadlosti računa je 8.9.2017. Strankam se za napako opravičujemo in jih obveščamo, da ne bomo obračunavali zamudnih obresti, ko bodo računi z natisnjeno valuto 31.7.2017 plačani na valuto 8.9.2017.

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

+386 (0)5 33 55 303

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje