Posodobljen Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica v Stari Gori

Obvestila za občane |

08.11.2017

Posodobljen Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica v Stari Gori

Sredi oktobra je zaživel posodobljen Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica v Stari Gori. Občani občin Nova Gorica, Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko imate tako zdaj možnost na enem mestu brezplačno oddati praktično vse vrste komunalnih odpadkov, vključno z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev. Na zbirnem centru CERO je, skladno s cenikom CERO, možna tudi oddaja nekaterih gradbenih odpadkov. Strokovni sodelavci Komunale Nova Gorica vam bodo pomagali pri oddaji odpadkov in vas, glede na vrsto odpadkov, na zbirnem centru ustrezno usmerili.

CERO (CEnter za Ravnanje z Odpadki) Nova Gorica deluje na naslovu Ulica partizanske tehnike 6, Nova Gorica(v Stari Gori) in je odprt vsak delovni dan od 9. do 17. ure, ob sobotah pa od 8. do 13. ure. Zbirni center se razpostira na 4000 m2 površine in na svojih asfaltiranih površinah zdaj omogoča lažje obračanje vozil občanov, tudi vozil s prikolico.

CERO Nova Gorica zagotavlja sodoben pristop ravnanja s komunalnimi odpadki. Vključuje sprejemni plato s tehtnico, stiskalnico za ločeno zbrane frakcije, zbirni center za občane, prostor za skladiščenje ločeno zbranih frakcij odpadkov, skladišče za začasno skladiščenje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev.  Na Centru za ravnanje z odpadki je tudi sprejemna pisarna z video nadzorom. Center za ravnanje z odpadki je ustrezno varovan. Ločeno zbrane odpadke iz centra sproti odvažajo pooblaščenim prevzemnikom.

CERO Nova Gorica v Stari Gori s svojimi kapacitetami v celoti nadomešča dosedanji zbirni center Gradnikova, ki od 15. 10. 2017 dalje ukinjen, saj ni več ustrezal standardom sodobnega ravnanja z odpadki. Na Ulici Gradnikove brigade v Novi Gorici tako odlaganje odpadkov ni več možno. Vse komunalne odpadke lahko brezplačno oddate v Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica v Stari Gori vsak dan, razen od nedeljah in praznikih.

Občani se lahko za pojasnila o odlaganju odpadkov obrnete na Komunalo Nova Gorica: e-naslov info@komunala-ng.si , telefon 05 33 55 300  (sedež podjetja) in 05 333 01 29  (CERO). 

 

ZC CERONG 1  ZC CERONG 2  ZC CERONG 3

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

+386 (0)5 33 55 303

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje