Očistimo Slovenijo 2018 v okviru svetovne pobude Očistimo svet 2018

Obvestila za občane |

03.09.2018

 

Kot verjetno že veste, bo v soboto 15.9.2018 organizirana akcija Očistimo Slovenijo (še zadnjič) v sklopu globalne pobude Očistimo svet 2018 (World Cleanup Day 2018).

Cilj globalnega projekta je združiti 5 % prebivalstva iz 150 držav v največji čistilni akciji, ki bo v vseh državah potekala prav na isti dan. Slovenski prostovoljci, ki bomo čistili svojo državo, bomo tudi tokrat del večmilijonske množice sodelujočih v tej akciji.

Letos akcijo ponovno organizirajo Ekologi brez meja, saj je pomembno, da se tudi Slovenija pridruži tako pomembni in odmevni globalni akciji.

Namen letošnje akcije ni le čiščenje, veliko večji pomen bo na ozaveščanju o boljšem ločenem zbiranju odpadkov ter nenazadnje tudi o preprečevanju nastajanja odpadkov. Ni dovolj, da se vsako leto enkrat ali dvakrat čisti, pomembnejše je, da s skupnimi močmi poskrbimo, da odpadkov v naravi in okolici ne bo več. Pomembno je še, da čim več ljudi začne razmišljati o Zero Waste alternativah. S tem bomo na dolgi rok poskrbeli, da bo nastalo vedno manj odpadkov in čistilne akcije kot take sploh ne bodo več potrebne. Prav tako opažamo povečanje pojavljanja divjih odlagališč, predvsem pa smetenja.

Prostovoljci bodo do konca poletja po Sloveniji iskali in preverjali lokacije divjih odlagališč v digitalnem registru, ki so ga ustvarili tekom prvega projekta Očistimo Slovenijo v enem dnevu!. Tretjo soboto v septembru pa bo potekala omenjena čistilna akcija, v kateri bomo iz identificiranih divjih odlagališč odstranjevali tam zbrane odpadke.

Čistilo se bo tudi vsa druga območja - sprehajalne poti, predele ob cestah, stanovanjske soseske, okolice šol in vrtcev ter tudi vode, nabrežnine in obale.

K projektu so povabljeni vsi posamezniki in vse slovenske občine, tudi tiste, ki so čistilne akcije organizirale že spomladi. Ideja je, da v občinah, kjer ni potrebe po čistilni akciji, skupnost kljub temu na ta dan naredi kaj za obče dobro – se na primer loti urejanja zelenic in športnih igrišč, učnih poti, pleskanja otroških igral, popravljanja klopi v parku itd.

K akciji so vabljena vsa tudi društva, vrtci, šole, krajevne skupnosti v občini. Člani društev lahko prispevate ideje in pomagate organizirati aktivnosti, ki pripomorejo k ozaveščanju ter pri urejanju kraja in okolice. 

Društva lahko pomagajo na naslednje načine: 

Udeležijo se čiščenja, razširijo glas o akciji – pošljejo vabilo članom, pozive na spletnih straneh, predstavijo akcijo na dogodkih. 

• V svoji občini prevzamejo zbirno mesto za prostovoljce, s katerega bodo na dan akcije usmerjali prostovoljce na čiščenje divjih odlagališč. 

• Pomagajo pri odvozu ali organizaciji odvoza odpadkov. 

• Preiščejo okolico in prijavijo oziroma posodobijo čim več divjih odlagališč na spletni strani in mobilni aplikaciji World Cleanup ter spodbujajo prijavo odlagališč

• Organizirajo lahko ozaveščevalne aktivnosti, vezane na akcijo (za predloge in materiale naj pišejo na 2018@ocistimo.si).

ter pomembno, da

• Prispevajo predloge o družbenih aktivnostih in jih pomagajo izpeljati.

Šole in vrtci: kljub temu, da v soboto ne bo šole (kot je bilo to leta 2012), lahko z različnimi aktivnostmi ozaveščate učence ter pripravite izobraževanja na temo Zero waste ali življenja brez odpadkov.

Krajevne skupnosti lahko sporočite lokacije zbirnih centrov. Podjetja se lahko javijo kot sponzorji akcije ali se njihovi zaposleni udeležijo akcije kot prostovoljci.

Kot vedno bo potrebno poskrbeti za varnost, zato se bo težko dostopne lokacije s smetmi le popisalo, očistilo se jih bo naknadno  z ustrezno opremo in sodelujočimi. Prav tako velja za najdišča nevarnih odpadkov. Z nevarnimi snovmi je potrebno posebno ravnanje.

Vabimo vas, da se akciji pridružite ter  potrdite svojo udeležbo pri Ekologih brez meja na povezavi http://www.ocistimo.si/pridruzi-se/prijava.

 

Dopis Mestne občine Nova Gorica o akciji očistimo Slovenijo

Aktivnosti občine v okviru akcije ččistimo Slovenijo

 

Kratka navodila za organizatorje in izvajalce čistilnih akcij

 

Vse nadaljne informacije vam bomo pravočasno posredovali.

 

 

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

+386 (0)5 33 55 303

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje