Zabojniki za BIO odpadke

Obvestila za občane |

26.09.2018

Verjetno ste opazili, da na kontejnerska mesta dodajamo zabojnike za zbiranje bioloških odpadkov. Zbrane količine teh odpadkov so se v zadnjem času povečale in za preprečevanje odlaganja odpadkov izven posod ali v neustrezne posode nameščamo dodatne. Veseli nas in obenem se vam zahvaljujemo, saj občanke in občani vse bolj ločujete odpadke in s tem pomagate k lažji in boljši predelavi ter zmanjševanju odloženih odpoadkov.   

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

+386 (0)5 33 55 303

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje