Intervencije na CERO 9.9.2019 in 10.9.2019

Obvestila za občane |

13.09.2019

Dne 9.9.2019 in 10.9.2019 je bilo preko SPIN (obveščanje o nezgodah), kjer so navajali, da se je   na Centru za ravnanje z odpadki v Stari Gori kadilo iz smeti.

Občane obveščamo, da dim, ki je prihajal iz smeti, kot so navedli na strani za obveščanje o nezgodah,, ni bil dim požara, ampak para, ki se je kadila iz bio odpadkov (zeleni odrez, veje, trava).  Zaradi razlike v temperaturah in vlage v nabranem lesu se sprošča para,  varnostnik je ocenil, da gre za dim in je obvestil Center za obveščanje. Odgovorne osebe (zaposleni in gasilci) so ukrepale učinkovito in pravočasno .

 

 

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

+386 (0)5 33 55 303

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje