Locevanje odpadkov KOMUNALA Nova Gorica

Obvestila za občane |

04.11.2019

Na FB-ju se te dni vrti filmček Locevanje odpadkov Komunala Nova Gorica, v ta namen podajamo svoj komentar preko spletne strani (komentar je namreč daljši)

Komunala Nova Gorica d.d. vsako leto podeli brezplačno določenim ustanovam koše za ločeno zbiranje odpadkov. Običajno so to posode, ki se namestijo po hodnikih z namenom ločenega zbiranja odpadkov z logotipom Komunale. V samo posodo se lahko namesti po 3 vrečke, ki se jih vpne na posamezne pokrove (papir, plastika, mešani komunalni odpadki).

Take koše smo podelili določenim šolam, vrtcem, večjim družbam v regiji, Te koše je možno kupiti tudi v naši cvetličarni. Ob brezplačni podelitvi koša podelimo tudi zgibanko z navodili za ustrezno ločevanje in tri vrečke (za vsako frakcijo svoje), ki so lahko tudi za večkratno uporabo.

Težava, s katero se srečujemo, nastane od tu dalje. Čistilci oz. upravljalci posameznih ustanov enostavno odpadke skupaj z vrečkami odvržejo v zabojnike na ekoloških otokih (v večje zelene, rumene ali modre zabojnike), lahko pa bi odpadke vsaj stresli v ustrezne zabojnike (npr. plastiko v večje rumene zabojnike) in uporabili iste vrečke za zbiranje odpadkov naprej. Dogaja se, da vsi tako zbrani odpadki končajo v enem (lahko v zelenem ali kakem drugem) zabojniku. Tudi to, kar je razvidno iz videoposnetka, se dogaja, da se v posodo vstavi le ena vrečka, posoda se samo prekrije  s  pokrovi. Dejansko pa odpadki padejo v eno vrečko in potem vrečka z vsemi odpadki konča v enem večjem zabojniku.

Žal Komunala ne more kontrolirati vestnosti samega osebja, ki praznijo posode z odpadki v teh ustanovah. In tudi ne moremo kontrolirati, ali se ustrezno odloži odpadke po vrstah v večje zabojnike.

Na problematiko skušamo vplivati tudi z objavljanjem slik z ekoloških otokov, ko je razvidno, da se v zabojnike na ekološkem otoku odlaga neustrezne odpadke (namesto da bi se jih pripeljalo v zbirni center v Stari gori) oziroma da se odpadke takšne in drugačne kar pusti na ekološkem otoku. Na taka ravnanja opozarjamo pristojne občinske inšpekcijske službe.

Smo pa veseli odziva, ki se je sprožil ob objavi videoposnetka. Namreč ni nam vseeno, ali živimo v umazanem ali čistem okolju. Mogoče bi bilo dobro tudi to, da si v Stari gori npr. ob dnevu odprtih vrat oz. dnevu zemlje ogledate proces zbiranja odpadkov. Ne grejo vsi odpadki v eno smetarsko vozilo, ne grejo vsi odpadki skupaj potem naprej v  proces obdelave in odlaganja odpadkov. Mi jih ločujemo že pri pobiranju z ekoloških otokov, prav tako v Stari gori še pred transportom v obdelavo in odlaganje.

Komunala Nova Gorica d.d.

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

+386 (0)5 33 55 303

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje