UKREPI ZA NADZOR IN PREPREČEVANJE EPIDEMIJE

Obvestila za občane |

16.03.2020

Zaposleni v družbi Komunala Nova Gorica izvajamo dejavnost gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v šestih občinah. To pomeni, da izvajamo dejavnost, ki je za ljudi širšega družbenega pomena.

Kljub pojavu epidemije s korona virusom in možnostih okužbe bomo zaposleni v družbi Komunala še naprej in v enaki meri opravljali svojo osnovno dejavnost, ki jo moramo zagotavljati skladno z veljavnimi koncesijskimi pogodbami.

Za izvajanje določenih ukrepov je nujno sodelovanje tudi z vami – našimi uporabniki. Zaradi tega vas obveščamo o trenutno uvedenih ukrepih, da bi preprečili širjenje okužb med zaposlenimi in našimi občani:

  1. Od 17.3.2020 dalje bo zaprta naša cvetličarna na naslovu uprave družbe. Pogrebne aranžmaje bomo kljub zaprtju cvetličarne vseeno pripravljali.
  2. Od 17.3.2020 zapiramo vse zbirne centre po občinah razen zbirnega centra CERO Nova Gorica  v Stari Gori,
  3. Na CERO Nova Gorica v Stari Gori bomo omejili obisk v času uradnih ur. Na zbirni center bomo posamično spuščali občane, da bi s tem preprečili nepotrebne kontakte. Prosimo vas za upoštevanje vseh navodil naših zaposlenih in varnostne razdalje med osebami vsaj 2 m.
  4. Trenutno naši vozniki še vedno praznijo zabojnike po ustaljenem urniku, vendar vas naprošamo za razumevanje, če bo prišlo do posameznih sprememb.
  5. Ustavi se zbiranje kosovnih odpadkov po naročilu.
  6. Za reševanje reklamaciji uporabnikov in opominov za plačila smo zaprli naše vstopne točke. Prosimo vas, da dostopate do naših zaposlenih preko mailov oz. telefona.
  7. Informacije, obrazce in kontakte lahko dobite na spletni strani našega podjetja : https://www.komunala-ng.si/ 

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

+386 (0)5 33 55 303

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje