E-cikliraj

Obvestila za občane |

03.06.2020

Že vse od marca 2017 tudi v občinah Brda, Kanal, Miren – Kostanjevica, MO Nova Gorica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba stoji 21 sivo-zelenih uličnih zbiralnikov za oddajo odsluženih e-odpadkov: malih aparatov in baterij. Pozicionirani so bili v sodelovanju z lokalnimi partnerji – zgoraj omenjenimi občinami ter Komunalo Nova Gorica d.d.. V teh uličnih zbiralnikih se je od njihove postavitve zbralo že dobrih 36,1 ton malih aparatov in odpadnih baterij.

Vsi občani in občanke ste vljudno vabljeni, da tudi v prihodnje svoje e-odpadke odvržete v enega izmed zbiralnikov v svoji bližini in tako pripomoreto k pravilni reciklaži dragocenih surovin, iz katerih se bo lahko naredilo nove izdelke. S tem boste prispevali k čistejšemu okolju in ohranjanju naravnih virov. Hvala! Več v priloženem dokumentu.

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

+386 (0)5 33 55 303

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje