Obvestilo občankam in občanom občine Šempeter - Vrtojba

Obvestila za občane |

31.12.2020

OBVESTILO OBČANOM OBČINE ŠEMPTER - VRTOJBA!

 

Zbirni center LAVŽNIK od 01.01.2021 NE BO VEČ V UPRAVLJANJU s strani KOMUNALE NOVA GORICA d.d.

NOV upravljavec oz. izvajalec gospodarske javne službe je REŽIJSKI OBRAT OBČINE ŠEMPETER – VRTOJBA http://www.sempeter-vrtojba.si/o-obcini/rezijski-obrat/.

Prosimo, da vsa vprašanja glede obratovanja in izvajanja gospodarske javne službe naslovite na režijski obrat.

Zbirni center CERO NOVA GORICA in OSTALI zbirni centri IZVEN OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA od 1.1.2021 NE BODO več sprejemali komunalnih odpadkov iz Občine ŠEMPETER – VRTOJBA.

Za odpadke iz dejanvosti (NE-KOMUNALNE ODPADKE) se lahko še zmeraj obrnete na KOMUNALO Nova Gorica d.d..

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

+386 (0)5 33 55 303

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje