Odlaganje kosovnih in ostalih odpadkov na neprimernih mestih

Obvestila za občane |

29.03.2021

Občan Nove Gorice nam je poslal slike nepravilnega puščanja odpadkov na ekoloških otokih. Z njih je razvidno, da prebivalci Gradnikove ulice v Novi Gorici nepravilno odlagajo odpadke. Na ekoloških otokih puščajo tako kosovne odpadke (kosovne odpadke lahko puščamo le v zbirnih centrih) kot ostale odpadke (npr. biološke)  izven ustreznega zabojnika. Gre za dejanja, ki se vsakodnevno pojavljajo v Novi Gorici navkljub vsem obvestilom, kako ustrezno ravnati z odpadki.

Kosovni-Gradnikova-marec-2021-1

Kosovni-Gradnikova-marec-2021-2

Kosovni-Gradnikova-marec-2021-3

 

 

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

+386 (0)5 33 55 303

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje