Obračun smetarine - gospodinjstva

Obvestila za občane |

10.06.2021

Obveščamo vas, da smo s strani občin prejeli podatke o številu občanov s stalnim in začasnim bivališčem na  vašem naslovu in jih vnesli v naš sistem za obračun smetarine. Prosimo vas, da preverite število obračunanih oseb na prejetem računu  /položnici.

V primeru, da se podatki na položnici ne ujemajo z vašimi dejanskimi podatki, vas naprošamo, da morebitno neujemanje uredite na upravni enoti.

Skladno z zahtevami GDPR in odločbe informacijske pooblaščenke lahko pridobimo le podatek o številu oseb na posameznem naslovu v občini.

Lep pozdrav

 

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

+386 (0)5 33 55 303

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje