Ekološki otok »Vojkova pri Hermeliki«

Obvestila za občane |

24.09.2021

Spoštovani uporabniki in uporabnice novega 'pol' podzemnega ekološkega otoka,

Sporočamo vam, da je prenovljen ekološki otok »Vojkova pri Hermeliki« urejen in bo s ponedeljkom 27.09.2021 pripravljen za uporabo.

Nov način ureditve, z naravi prijazno tehnološko rešitvijo, prispeva k skladnejšemu videzu okolice in večji vpetosti zbirnih posod v okolje. Masa odpadkov z nalaganjem drug na drugega povzroča gravitacijsko stiskanje, ki zmanjša prostornino odpadkov in posledično znižuje frekvenco odvozov. 70% prostornine posode se namreč nahaja pod zemljo. Tako nizka temperatura zemljine in vodotesnost zbirne posode nevtralizirata neprijetne vonjave.

Posode imajo barvno označene pokrove za posamezne frakcije:

  • zelen pokrov za mešane komunalne odpadke,
  • rumen pokrov za mešano embalažo iz plastike in kovin,
  • moder pokrov za papir in karton,
  • siv pokrov za stekleno embalažo ter
  • rjav pokrov za bio razgradljive kuhinjske odpadke.

Ob tej priložnosti bi se vam radi zahvalili za potrpežljivost pri vzpostavitvi novega sistema in načina zbiranja odpadkov. Verjamemo, da je v našem skupnem interesu ohranjati lepo in čisto podobo ekološkega otoka, zato vas prosimo za doslednost pri ločevanju odpadkov in za vzdrževanje čistoče.

V kolikor imate dodatna vprašanja v povezavi s postavitvijo  ekološkega otoka, se lahko obrnete na katarina.prislan-kodelja@nova-gorica.si ali pokličete v času uradnih ur na 05 33 50 369. V kolikor imate vprašanja v zvezi z ločevanjem odpadkov, se lahko obrnete na naslov odvoz-odpadkov@komunala-ng.si ali pa obiščete spletno stran https://www.komunala-ng.si/ravnanje-z-odpadki/

Ločeno zbiranje odpadkov ni zgolj zakonodajna zahteva, je naša skupna odgovornost.

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje