Obrnimo svet na bOLJE

Obvestila za občane |

15.11.2022

Obrnimo svet na bOLJE je projekt, ki ga vodimo skupaj z agencijo

LAS V objemu sonca LAS_v_objemu_sonca_logo_okt_018-03

in Evropskim skladom za regionalni razvoj Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_slogan.

 

Gre za celovit, inovativen in trajnosten pristop k reševanju problematike odlaganja odpadnega jedilnega olja v okolje, in to ne samo začasno, temveč z vsemi aktivnostmi in predvidenimi rezultati omogoča trajnost projekta tudi po njegovem zaključku.

Zbiranje odpadnega jedilnega olja za prebivalce praktično ne predstavlja stroška. Potrebno ga je le zbirati in oddajati v zbirne posode, s čimer bodo prebivalci zavestno in neposredno vplivali na čisto okolje. Rezultati operacije bodo tako manjša obremenitev pitne vode z odpadnim oljem, manjša obremenitev kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav ter s tem nižji stroške delovanja in čiščenja javnega komunalnega sistema na območju, bolj čisto in zdravo okolje, dvignjena ekološka ozaveščenost prebivalcev, višja kakovost življenja prebivalcev.

S projektom bo torej ustvarjena paleta dobrih praks s področja ohranjanja narave, ki bo služila kot zgled nadaljnjim projektom in ukrepom, rezultati pa bodo prenosljivi tudi na druge občine, regije, pa tudi izven države, saj gre za projekt, ki pozitivno prispeva k trajnostnem varovanju okolja.

Več o projektu si preberite v priloženem dokumentu

 

 

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje