Obrazci in postopki

Obrazci - ravnanje z odpadki:

Evidenčni listi:

Obrazci - pogrebna dejavnost:

Obrazci E-RAČUN:

Obrazci - SOGLASJE DIREKTNA BREMENITEV:

Pravilno izpolnjene in potrjene obrazce lahko pošljete na spodnji naslov:

Komunala Nova Gorica d.d.
Cesta 25. junija 1
5000 Nova Gorica

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje