Odpadna električna in elektronska oprema

Kam izginejo stari komadi? (dolžina filma 14:57)

 

 

Nazaj na prejšnjo vsebino