Ločeno zbiranje odpadkov

Podjetje KOMUNALA Nova Gorica d.d. zbira mešane komunalne odpadke na območju Mestne občine Nova Gorica in petih občin (Brda, Kanal, Miren – Kostanjevica in Renče - Vogrsko), ločeno zbrane frakcije pa na področju Severno Primorske regije.

KOMUNALA Nova Gorica d.d. omogoča ločeno zbiranje vseh vrst odpadkov, 6 vrst jih zbiramo na
ekoloških otokih:

  • odpadni papir in karton (plavi zabojniki),
  • steklo (beli zabojniki)
  • embalaža  (rumeni zabojniki)
  • biološki odpadki (rjave 120 l ali 240 l posode)
  • mešani komunalni odpadki (zeleni zabojniki),
  • zeleni odrez  (rjavi zabojniki) 

 Vse vrste odpadkov pa zbiramo v zbirnih centrih.

Ločujte odpadke. Čim več, tem bolje. Doma lahko zbirate odpadke v manjših zabojčkih za zbiranje ločenih frakcij odpadkov, ki jih večkrat stresete v večje zabojnike na ulici. Poglejte navodila, kako razvrščamo odpadke, ki nastanejo v gospodinjstvu. 

KOMUNALA Nova Gorica d.d.  prazni zabojnike ločeno. To pomeni, da zaposleni danes praznijo zabojnike s plastiko, jutri pa bodo (morda z istim tovornjakom) prišli po ločeno zbran papir. Tako zbrane odpadke najprej začasno skladiščimo na Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica in jih potem predamo ustrezni družbi za ravnanje z odpadki, ki jih natančno presortira in preda predelovalcem odpadkov. Z namenom čim manjšega odlaganja preostanka komunalnih odpadkov in varovanja narave. Na spletu si oglejte film o ločevanju odpadkov. Poiščite predelovalce odpadkov in si tudi pri njih oglejte, kaj počnejo. Obiščite nas na Centru za ravnanje z odpadki v času odprtih dni Centra (npr. za dan zemlje) in pokazali vam bomo, kako pravilno ravnamo z odpadki.

Navodila, kako razvrščamo odpadke v posamezne zabojnike za zbiranje ločenih frakcij odpadkov na ekoloških otokih.

Najpogostejša vprašanja s področja ravnanja z odpadki

Manj je več - navodila, kako zmanjšati porabo naravnih virov v gospodinjstvih

 

 

 

 

Reuse-reduce

Zbiranje odpadnih jedilnih olj iz osnovnih šol in gospodinjstev

Odpadno-olje-stran1-mar-2017     Odpadno-olje-stran2-mar-2017

Smo družbeno zavedni. KOMUNALA Nova Gorica d.d. je pristopila k Projektu ozaveščanja o oddaji odpadnega olja in sodeluje s socialnim podjetje BOLJE d.o.o. na področju ravnanja z odpadnimi olji iz gospodinjstev. Več o projektu najdete na internetni strani:

 http://www.bolje.si/projekt_ozavescanja.html

Zbiranje odpadne električne in elektronske opreme E-CIKLIRAJ:

v sodelovanju s podjetjem ZEOS d.o.o. Komunala Nova Gorica d.d. zbira tudi odpadno električno in elektronsko opremo. V mesecu marcu 2017 smo začeli nameščati zabojnike za zbiranje odpadne električne in elektronske opreme. Več informacij o odpadni električni in elektronski opremi, odjemnih mestih najdete na spodnjih slikah. Lokacije zabojnikov za zbiranje odpadne električne in elektronske opreme pa najdete v tem dokumentu oz. na temle spletnem naslovu https://e-odpadki.zeos.si/sl/stari-aparati/prevzemna-mesta.html

Zeos-slika1Zeos-slika2Zeos-slika3Zeos-slika4

 

ODDAJ SVOJ (NE)DELUJOČI APARAT NA PRAVO MESTO

Komunala Nova Gorica

Ogljični odtis odpadkov

ogljični odtis odpadkov_Stran_1

ogljični odtis odpadkov_Stran_2

 

 

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

Ravnanje z odpadki

05 33 55 327

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje