Zemljevid zbirnih centrov in posod za zbiranje odpadnih jedilnih olj

Zbirni centri

Zbiralniki odpadnega jedilnega olja

Odpadki ki se zbirajo

Sodi

Časopise Revije Knjige Zvezke Letake

Ne sodi

Zamaščeni papir Tetrapak embalaže Uporabljeni papirnati prtički in brisače

Slike zbirnega centra