Zbirni center CERO

cero 3Center za ravnanje z odpadki zagotavlja sodoben pristop ravnanja z odpadki . Vključuje sprejemni plato s tehtnico, stiskalnico za ločeno zbrane frakcije, zbirni center za občane, prostor za skladiščenje ločeno zbranih frakcij odpadkov, skladišče za začasno skladiščenje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Na Centru za ravnanje z odpadki je tudi sprejemna pisarna z video nadzorom in vremensko postajo. Center za ravnanje z odpadki je varovan.

 

Urejanje zbirnega centra do marca 2017

Urejanje-ZCCERONG-2017-1 Urejanje-ZCCERONG-2017-2

 

 

 

 

Urejanje-ZCCERONG-2017-3 Urejanje-ZCCERONG-2017-4

 

 

 

 

Urejanje-ZCCERONG-2017-5 Urejanje-ZCCERONG-2017-6