Vizitka

Komunala Nova Gorica d.d.
Cesta 25. Junija 1
5000 Nova Gorica
Slovenija

tel: +386 (0)5 33 55 300

info@komunala-ng.si

Matična številka: 5015812
Davčna številka: SI98491881
 

TRR:

TRR: SI56 04750  0000489707 odprt pri banki NKBM d.d.
TRR: SI56 05100  8012257882 odprt pri banki A-BANKA VIPA d.d. je zaprt, od 1.1.2021 imamo nov TRR: SI56 04001 0048938914 odprt pri NKBM d.d.

TRR SI56 02945 0263762141 odprt pri banki NLB d.d.Nadzorni svet   

Andrej Markočič - predsednik nadzornega sveta
Tomaž Zavšek – namestnik predsednika nadzornega sveta 
mag. David Srebrnič – član 

Jaka Vončina - član
Uroš Rosa – član

Družba Komunala Nova Gorica d.d. je registrirana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici. Št. registr. vpisa je srg 94/02159, št. vložka je 1/00055/00, osnovni kapital:705.684,93 €

Osnovni kapital: 705.684,93 €
Število izdanih delnic: 169.229

Statut družbe KOMUNALA Nova Gorica d.d.

 Letno poročilo družbe

 

Sklic skupščine:

 

Objava prostih delovnih mest

 

Nimamo objav prostih delovnih mest.  

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje