Ceniki in obrazci

Cenik ravnanja z odpadki za gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki

Cenik storitev ravnanja z odpadki (veljaven od 1.1.2022 dalje)

za Mestno občino Nova Gorica, Občine Brda, Kanal ob Soči, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica:

CENIK STORITEV JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI za uporabnike storitev te javne službe na območju občin:

Mestne občine Nova Gorica (Sklep Mestnega sveta z dne 18.11.2021, Ur. l. RS 186/2021)

Občine Renče - Vogrsko (Sklep Občinskega sveta z dne 30.11.2021)

Občine Miren - Kostanjevica (Sklep Občinskega sveta z dne 1.12.2021)

Občine Brda (Sklep Občinskega sveta z dne 21.12.2021)

Občine Kanal ob Soči (Sklep Občinskega sveta z dne 23.12.2021)

 

OD 1. 1. 2022 DALJE:

1.1. Cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov znaša 0,0085 EUR/kg

1.2.  Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov znaša 0,1821 EUR/kg

2.1. Cena javne infrastrukture zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,0080 EUR/kg

2.2. Cena storitve zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,1890 EUR/kg

3.1.  Cena javne infrastrukture obdelave komunalnih odpadkov znaša 0,0000 EUR/kg

3.2. Cena storitve obdelave komunalnih odpadkov znaša 0,1283 EUR/kg

4.1. Cena javne infrastrukture odlaganja komunalnih odpadkov znaša 0,0000 EUR/kg

4.2. Cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov znaša 0,1150 EUR/kg.

Nove cene storitev bo Komunala Nova Gorica d.d. obračunavala za obdobje od 1.1.2022 dalje vsem uporabnikom storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v skladu z veljavnimi občinskimi odloki in pravilniki na območju občin: Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal ob Soči, Občine Renče - Vogrsko, Občine Miren - Kostanjevica.

Zaradi spremenjenih količin zbranih odpadkov bomo v občinah Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Kanal ob Soči, Občina Renče - Vogrsko, Občina Miren - Kostanjevica obračunavali tudi spremenjene količinske normative zbranih odpadkov in sicer: 

Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov

20,90 kg/osebo/mesec

Zbiranje bioloških odpadkov

3,51 kg/osebo/mesec

Obdelava mešanih komunalnih odpadkov

11,31 kg/osebo/mesec

Odlaganje ostankov mešanih komunalnih odpadkov

0,56 kg/osebo/mesec

Cenik za obračunavanje storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za gospodinjstva in pravne osebe - pavšaliste za MONG in občine Brda, Kanal ob Soči, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica

Cenik storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za MONG ter občine Brda, Kanal ob Soči, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica

Cenik ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki za pravne osebe za MONG in občine Brda, Kanal ob Soči, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica

 

Cenik ravnanja z odpadki na ZC CERONG, veljaven od 6.2.2023 dalje

 

 

Cenik storitev ravnanja z odpadki (veljaven od 1.7.2020 dalje)

za Mestno občino Nova Gorica, Občine Brda, Kanal ob Soči, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica:

CENIK STORITEV JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI za uporabnike storitev te javne službe na območju občin:

Mestne občine Nova Gorica (Sklep mestnega sveta z dne  28. 5. 2020)

Občine Kanal ob Soči (Sklep občinskega sveta z dne 18.6.2020)

Občine Brda

Občine Miren - Kostanjevica (Sklep občinskega sveta z dne 11.6.2020)

Občine Renče - Vogrsko (Sklep občinskega sveta z dne 24.6.2020)

 

OD 1. 7. 2020 DALJE:

1.1. Cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov znaša 0,0006 EUR/kg

1.2.  Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov znaša 0,1950 EUR/kg

2.1. Cena javne infrastrukture zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,0243 EUR/kg

2.2. Cena storitve zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,2612 EUR/kg

3.1.  Cena javne infrastrukture obdelave komunalnih odpadkov znaša 0,0133 EUR/kg

3.2. Cena storitve obdelave komunalnih odpadkov znaša 0,0701 EUR/kg

4.1. Cena javne infrastrukture odlaganja komunalnih odpadkov znaša 0,0026 EUR/kg

4.2. Cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov znaša 0,0221 EUR/kg.

Nove cene storitev bo Komunala Nova Gorica d.d. obračunavala za obdobje od 1.7.2020 dalje vsem uporabnikom storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v skladu z veljavnimi občinskimi odloki in pravilniki na območju občin: Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal ob Soči, Občine Renče - Vogrsko, Občine Miren - Kostanjevica.

Zaradi spremenjenih količin zbranih odpadkov bomo v občinah Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Kanal ob Soči, Občina Renče - Vogrsko, Občina Miren - Kostanjevica obračunavali tudi spremenjene količinske normative zbranih odpadkov in sicer: 

Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov

20,61 kg/osebo/mesec

Zbiranje bioloških odpadkov

3,71 kg/osebo/mesec

Obdelava mešanih komunalnih odpadkov

12,00 kg/osebo/mesec

Odlaganje ostankov mešanih komunalnih odpadkov

4,20 kg/osebo/mesec

Cenik za obračunavanje storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za gospodinjstva in pravne osebe - pavšaliste za MONG in občine Brda, Kanal ob Soči, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica

Cenik storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za MONG ter občine Brda, Kanal ob Soči, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica

Cenik ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki za pravne osebe za MONG in občine Brda, Kanal ob Soči, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica

 

Storitve po naročilu za občane

Vrsta storitve

Merska enota

Končna cena za uporabnika(v evrih brez DDV)

Prevoz odpadkov s samonakladalnim vozilom

€/uro

50

Prevoz odpadkov s kotalnim prekucnikom

€/uro

70

Dostava zabojnika prostornine do 5m3

kos

40

Dostava zabojnika prostornine nad 7m3

kos

70

Najem zabojnika - od 6. dne najema dalje je najem zabojnika obračunan 10 €/dan (brez DDV).

 

Cenik stroškov opominjanja:

1. Strošek izstavitve prvega opomina

3,00 EUR

2. Strošek izstavitve drugega in vseh nadalnjih opominov

5,00 EUR

 

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

Ravnanje z odpadki

05 33 55 331

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje