Ceniki in obrazci

Cenik ravnanja z odpadki za gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki

CENIK STORITEV JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI (veljaven od 1.7.2023 dalje) za uporabnike storitev te javne službe na območju občin:

za Mestno občino Nova Gorica in Občine Brda, Kanal ob Soči, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica :

po sklepih:

Mestne občine Nova Gorica (Sklep Mestnega sveta z dne 02.06.2023, Ur. l. RS 61/2023)

Občine Renče - Vogrsko (Sklep Občinskega sveta z dne 23.05.2023)

Občine Brda (Sklep Občinskega sveta z dne 16.05.2023)

Občine Kanal ob Soči (Sklep Občinskega sveta z dne 22.06.2023)

Občine Miren - Kostanjevica (Sklep Občinskega sveta z dne 13.07.2023)

 

CENA STORITEV JAVNE SLUŽBE RAVNANJA Z ODPADKI OD 1. 7. 2023 DALJE:

Storitev EUR/kg
Cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov 0,0084
Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov 0,1928
Cena javne infrastrukture zbiranja bioloških odpadkov 0,0089
Cena storitve zbiranja bioloških odpadkov 0,3137
Cena javne infrastrukture obdelave komunalnih odpadkov 0,0000
Cena storitve obdelave komunalnih odpadkov 0,1620
Cena javne infrastrukture odlaganja komunalnih odpadkov 0,0000
Cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov 0,1200

Nove cene storitev bo Komunala Nova Gorica d.d. obračunavala za obdobje od 1.7.2023 dalje vsem uporabnikom storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v skladu z veljavnimi občinskimi odloki in pravilniki na območju občin: Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal ob Soči, Občine Renče - Vogrsko in Občine Miren - Kostanjevica.

Zaradi spremenjenih količin zbranih odpadkov bomo v občinah Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Kanal ob Soči, Občina Renče - Vogrsko in Občina Miren - Kostanjevica obračunavali tudi spremenjene količinske normative zbranih odpadkov in sicer: 

Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov

21,91 kg/osebo/mesec

Zbiranje bioloških odpadkov

3,68 kg/osebo/mesec

Obdelava mešanih komunalnih odpadkov

11,12 kg/osebo/mesec

Odlaganje ostankov mešanih komunalnih odpadkov

0,56 kg/osebo/mesec

 

Cenik za obračunavanje storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za gospodinjstva in pravne osebe - pavšaliste za MONG in občine Brda, Kanal ob Soči, Renče - Vogrsko, Mien - Kostanjevica

Cenik storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za MONG ter občine Brda, Kanal ob Soči, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica

Cenik ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki za pravne osebe za MONG in občine Brda, Kanal ob Soči, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica

 

Cenik storitev ravnanja z odpadki (veljaven od 1.1.2022 dalje)

za Mestno občino Nova Gorica, Občine Brda, Kanal ob Soči, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica:

CENIK STORITEV JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI za uporabnike storitev te javne službe na območju občin:

Mestne občine Nova Gorica (Sklep Mestnega sveta z dne 18.11.2021, Ur. l. RS 186/2021)

Občine Renče - Vogrsko (Sklep Občinskega sveta z dne 30.11.2021)

Občine Miren - Kostanjevica (Sklep Občinskega sveta z dne 1.12.2021)

Občine Brda (Sklep Občinskega sveta z dne 21.12.2021)

Občine Kanal ob Soči (Sklep Občinskega sveta z dne 23.12.2021)

 

OD 1. 1. 2022 DALJE:

1.1. Cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov znaša 0,0085 EUR/kg

1.2.  Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov znaša 0,1821 EUR/kg

2.1. Cena javne infrastrukture zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,0080 EUR/kg

2.2. Cena storitve zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,1890 EUR/kg

3.1.  Cena javne infrastrukture obdelave komunalnih odpadkov znaša 0,0000 EUR/kg

3.2. Cena storitve obdelave komunalnih odpadkov znaša 0,1283 EUR/kg

4.1. Cena javne infrastrukture odlaganja komunalnih odpadkov znaša 0,0000 EUR/kg

4.2. Cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov znaša 0,1150 EUR/kg.

Nove cene storitev bo Komunala Nova Gorica d.d. obračunavala za obdobje od 1.1.2022 dalje vsem uporabnikom storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v skladu z veljavnimi občinskimi odloki in pravilniki na območju občin: Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal ob Soči, Občine Renče - Vogrsko, Občine Miren - Kostanjevica.

Zaradi spremenjenih količin zbranih odpadkov bomo v občinah Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Kanal ob Soči, Občina Renče - Vogrsko, Občina Miren - Kostanjevica obračunavali tudi spremenjene količinske normative zbranih odpadkov in sicer: 

Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov

20,90 kg/osebo/mesec

Zbiranje bioloških odpadkov

3,51 kg/osebo/mesec

Obdelava mešanih komunalnih odpadkov

11,31 kg/osebo/mesec

Odlaganje ostankov mešanih komunalnih odpadkov

0,56 kg/osebo/mesec

Cenik za obračunavanje storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za gospodinjstva in pravne osebe - pavšaliste za MONG in občine Brda, Kanal ob Soči, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica

Cenik storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za MONG ter občine Brda, Kanal ob Soči, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica

Cenik ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki za pravne osebe za MONG in občine Brda, Kanal ob Soči, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica

 

 

Cenik ravnanja z odpadki na ZC CERONG, veljaven od 1.4.2024 dalje

Storitve po naročilu za občane

Vrsta storitve

Merska enota

Končna cena za uporabnika(v evrih brez DDV)

Prevoz odpadkov s samonakladalnim vozilom

€/uro

50

Prevoz odpadkov s kotalnim prekucnikom

€/uro

70

Dostava zabojnika prostornine do 5m3

kos

50

Dostava zabojnika prostornine nad 7m3

kos

70

Najem zabojnika - od 6. dne najema dalje je najem zabojnika obračunan 10 €/dan (brez DDV).

 

Cenik stroškov opominjanja:

1. Strošek izstavitve prvega opomina

3,00 EUR

2. Strošek izstavitve drugega in vseh nadalnjih opominov

5,00 EUR

 

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

Ravnanje z odpadki

05 33 55 327

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje