Ceniki in obrazci

Cenik ravnanja z odpadki za gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki

Cenik storitev ravnanja z odpadki (veljaven od 1.7.2018 dalje)

za Mestno občino Nova Gorica, Občine Brda, Kanal ob Soči, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica in Šempeter - Vrtojba:

CENIK STORITEV JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI za uporabnike storitev te javne službe na območju občin:

Mestne občine Nova Gorica (sklep Mestnega sveta MONG dne 21.6.2018)

Občine Šempeter - Vrtojba (sklep Občinskega sveta dne 21.6.2018)

Občine Brda (sklep Občinskega sveta dne 22.5.2018)

Občine Kanal ob Soči (sklep Občinskega sveta dne 14.6.2018)

Občine Renče – Vogrsko (sklep Občinskega sveta dne 19.6.2018)

Občine Miren - Kostanjevica (sklep Občinskega sveta dne 24.5.2018)

 

OD 1. 7. 2018 DALJE:

1.1. Cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov znaša 0,0227 EUR/kg

1.2.  Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov znaša 0,1477 EUR/kg

2.1. Cena javne infrastrukture zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,0221 EUR/kg

2.2. Cena storitve zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,1460 EUR/kg

3.1.  Cena javne infrastrukture obdelave komunalnih odpadkov znaša 0,0402 EUR/kg

3.2. Cena storitve obdelave komunalnih odpadkov znaša 0,0322 EUR/kg

4.1. Cena javne infrastrukture odlaganja komunalnih odpadkov znaša 0,0333 EUR/kg

4.2. Cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov znaša 0,0351 EUR/kg.

Nove cene storitev bo Komunala Nova Gorica d.d. obračunavala za obdobje od 1.7.2018 dalje vsem uporabnikom storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v skladu z veljavnimi občinskimi odloki in pravilniki na območju občin: Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal ob Soči, Občine Renče - Vogrsko, Občine Miren - Kostanjevica in Občine Šempeter - Vrtojba.

Zaradi spremenjenih količin zbranih odpadkov v letu 2016 bomo v občinah, ki so sprejele nov cenik, obračunavali tudi spremenjene količinske normative zbranih odpadkov in sicer: 

Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov

19,41 kg/osebo/mesec

Zbiranje bioloških odpadkov

3,29 kg/osebo/mesec

Obdelava mešanih komunalnih odpadkov

12,28 kg/osebo/mesec

Odlaganje ostankov mešanih komunalnih odpadkov

4,30 kg/osebo/mesec

 

Cenik za obračunavanje storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za gospodinjstva in pravne osebe - pavšaliste za MONG in občine Brda, Kanal ob Soči, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica in Šempeter - Vrtojba

Cenik storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za MONG ter občine Brda, Kanal ob Soči, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica in Šempeter - Vrtojba

Cenik ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki za pravne osebe za MONG in občine Brda, Kanal ob Soči, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica in Šempeter - Vrtojba

Cenik ravnanja z odpadki na ZC CERONG, veljaven od 15.3.2020 dalje

Cenik ravnanja z odpadki na ZC CERONG, veljaven od 23.3.2020

 

Storitve po naročilu za občane

Vrsta storitve

Merska enota

Končna cena za uporabnika(v evrih brez DDV)

Prevoz odpadkov s samonakladalnim vozilom

€/uro

40

Prevoz odpadkov s kotalnim prekucnikom

€/uro

60

Dostava zabojnika prostornine do 5m3

kos

40

Dostava zabojnika prostornine nad 7m3

kos

60

Odvoz odpadkov po naročilu

m3

14,7169

 

Cenik stroškov opominjanja:

1. Strošek izstavitve prvega opomina

3,00 EUR

2. Strošek izstavitve drugega in vseh nadalnjih opominov

5,00 EUR

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

+386 (0)5 33 55 303

Ravnanje z odpadki

05 33 55 331

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje