Informacija o odstranjevanju odsluženih sijalk

Obvestila za občane |

24.10.2007


Informacija o odstranjevanju odsluženih sijalk

Pravne in fizične osebe lahko brezplačno dostavijo odslužene sijalke v Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica (v Stari Gori).

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

+386 (0)5 33 55 303

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje