Predstavitev

o podjetju 1Komunala Nova Gorica d.d. deluje na območju šestih občin, ki so nastale iz bivše občine Nova Gorica. Z našimi dejavnostmi veliko pripomoremo k lepšemu videzu mesta in boljšemu počutju občanov. Že v preteklosti smo mlademu mestu dali in še vedno dajemo poseben sloves: čisto, urejeno, z zelenicami in parki bogato mesto.

Z gradnjo novega mesta ob meji se je pojavila potreba po organizirani komunalni dejavnosti. Komunala je bila ustanovljena leta 1950, ko je takratni Mestni ljudski odbor Solkan, utanovil Mestno upravo stanovanjskih zgradb, ki je skrbela za vzdrževanje petih novozgrajenih stanovanjskih blokov in za čiščenje glavne ulice v Solkanu.

Po dobrem letu dni je Mestna uprava začela opravljati še dejavnost javne snage. Mestna uprava stanovanjskih zgradb se je preimenovala v Gospodarsko komunalno ustanovo Nova Gorica, od katere se je leta 1954 ločila Stanovanjska uprava. S to razmejitvijo je nastalo čisto komunalno podjetje z dejavnostmi, ki jih je dopolnjevalo in usklajevalo skladno  z rastjo mesta Nova Gorica, razvojem primestnih naselij in podeželja. Med drugim je podjetje opravljalo tudi vzdrževanje cest, gradnjo komunalnih objektov in naprav, prevozništvo, cvetličarstvo, kamnoseštvo in storitve z gradbeno mehanizacijo.

o podjetju 2V začetku sedemdesetih je bila zgrajena sedanja poslovna zgradba z delavnicami in rastlinjaki, v Opatjem selu pa je bila obnovljena kamnoseška delavnica.  
Ob nenehni gospodarski rasti smo v podjetju skrbeli za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje ter za investicije v sodobno opremo. Pohvalimo se lahko z najsodobnejšo komunalno opremo, ki povečuje učinkovitost in racionalnost dela ter dviguje ugled komunalnega dela.
V letu 1996 smo se preoblikovali v delniško družbo.

Naše glavne dejavnosti so: ravnanje z odpadki (zbiranje in odvoz ter obdelava in odlaganje odpadkov), vzdrževanje zelenih in prometnih površin (vzdrževanje površin in objektov), pokopališka in pogrebna služba, komunalne gradnje ter cvetličarstvo.

o podjetju 4Naše dolgoletne izkušnje, strokovnost in opremljenost so garancija za doseganje kvalitetnega dela in postavljenih ciljev na zahtevnem področju varovanja narave za prihodnje generacije.