Kakovost

Zavezanost kakovosti ostaja osnovna usmeritev in je naša najpomembnejša vrednota. Kakovost poslovanja načrtujemo, izvajamo in preverjamo v vseh procesih.

Bistvene vsebine sistema vodenja kakovosti (SIST EN ISO 9001:2015) so (certifikat pdf) :

  • procesni pristop
  • obvladovanje dokumentacije
  • odgovornost vodstva
  • vodenje virov, ki so del procesov in organizacije. Sem uvrščamo ne le ljudi, temveč tudi materiale, opremo, prostore in ostalo potrebno
  • merjenje, analize in izboljševanje - nadzorovanje in merjenje proizvodov in procesov
  • merjenje zadovoljstva odjemalcev
  • merjenje učinkovitosti sistema vodenja ter
  • zagotavljanje stalnega izboljševanja sistema vodenja kakovosti

ISO-9001-2021

 

Sistem ravnanja z okoljem

(SIST EN ISO 14001:2015) (certifikat pdf)

Vzpostaviti in voditi ustrezen sistem ravnanja z okoljem pomeni sistematično izvajati aktivnosti za preprečevanje ali zmanjšanje obremenjevanja okolja, s tem pa tudi v kar največji meri sistematično zniževati možnosti za nastanek okolju nevarnih dogodkov.

Vzpostavljen sistem tudi vzpodbuja k nenehnemu izboljševanju in prilagajanju novim zahtevam kupcev, trga, zakonodaje, lastnim zahtevam ter napredku znanosti in tehnike.  

Biti okoljsko ozaveščena organizacija pomeni uživati večje zaupanje strank, lažje urejati odnose z javnostmi, vzbujati in razvijati okoljsko zavest zaposlenih in v vsakodnevno delo vpeljati sistematičnost, stalnost in razvoj.

ISO-14001-2021

 

Imamo certifikat Voda iz pipe

Certifikat Voda iz pipe_Pasica  Certifikat Voda iz pipe_Logotip

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje