Naslov 70 let

Priznanje-70-letnica

Podjetje Komunala Nova Gorica, d. d., je vodilno komunalno podjetje Gorške in sosednjih regij, ki z znanjem, s tehnologijo in 142 predanimi sodelavci in sodelavkami ohranja zdravo in urejeno okoje ter trojnostni razvoj. S celovitimi storitvami na področju ravnanja z odpadki, vzdrževanja in urejanja javnih površin in objektov, cvetličarstva in pogrebne dejavnosti prispevamo k zdravemu, čistemu in kakovostnemu življenju v Goriški regji.
Vodijo in povezujejo nas strokovnost in kakovost, skrb zo okolje in okoljska odličnost, pripravljenost za sodelovanje in prilagodjivost, izpolnjevanje dogovorjenega in učinkovitost, ustvarjalnost in pripravljenost na spremembe, skrb za zaposlene in pripadnost podjetju.

V šestih goriških občinah (Brda, Kanal ob Soči, Mestno občina Nova Gorica, Miren - Kostonjevica, Renče - Vogrsko in Šempeter - Vrtojba) izvajamo gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki.
V Mestni občini Nova Gorica in občini Renče - Vogrsko vzdržujemo zelene površine. V mestu Nova Gorica ter treh krajevnih skupnostih vzdržujemo tudi ceste in prometne označbe. Na naše delo in rezultate smo lahko ponosni.


Dve tretjini naših skupnih prihodkov predstavlja izvajanje storitev gospodarskih javnih služb, tretjino prihodkov pa ustvarimo s tržnimi dejavnostmi v gradbeni enoti, z vzdrževanjem površin, lastno cvetličarsko in pogrebno dejavnostjo ter s tržno dejavnostjo pri ravnanju z odpadki.

V podjetju skrbimo za kakovostno delovno okolje in razvoj kompetenc zaposlenih, optimizacijo delovnih procesov ter posledično doseganje večje produktivnosti pri poslovanju.
Naša strateška usmeritev je skrb za odgovorno ravnanje z okoljem, za zdravje in varnost zaposlenih, okoljsko ozaveščanje prebivalcev in organizacij ter družbena odgovornost do lokalnega okolja, v katerem delujemo.

 

izkušnje

Tudi za prihodnost izzivov ne bo zmanjkalo. Delovni procesi se bodo prilagajali digitalizaciji poslovanja in izkoriščanju sodobnejše opreme, vendar z zavedanjem, da ohranjamo in nadgrajujemo medsebojni odnos med našimi zaposlenimi in uporabniki, katerih zadovoljstvo je naša največja stimulacija.

Darko Ličen, direktor

Katalog ob 70-letnici

Video - 70 let Komunale Nova Gorica