Ravnanje z odpadki

Celovita rešitev odpadkov tudi za podjetja

 • S celovitimi storitvami, oprtimi na znanje in tradicijo ter ob neprestani skrbi za posodabljanje znanja in opreme, igra družba danes še kako pomembno vlogo pri ravnanju z odpadki tako za gospodinjstva kot za podjetja in ustanove na območju celotne Primorske.
 • Z nedavnim vpisom v evidence zbiralcev, posrednikov in prevoznikov odpadkov smo naredili še korak dlje. Na osnovi navedenih dovoljenj zmoremo skupaj s partnerskimi podjetji pokriti vse potrebe  severnoprimorske regije na področju odpadkov.
 • Naša prednost je, da lahko primorskim podjetjem ponudimo celovito rešitev pri odstranjevanju in ustrezni predelavi več kot 300 različnih vrst odpadkov po konkurenčnih cenah. Ni odpadka, tudi nevarnega, s katerim ne bi znali ali zmogli rokovati.

Dodatne informacije glede odvozov odpadkov, ponudbe za odvoz odpadkov lahko dobite na:

tel: 05 33 55 331
e-mail:
     odvoz-odpadkov@komunala-ng.si (naročila odvoza odpadkov)
     smetarina@komunala-ng.si (v zvezi s smetarino - fizične osebe)


Podjetje KOMUNALA NOVA GORICA d.d. je  vpisano v evidenco prevoznikov, posrednikov in zbiralcev odpadkov, ki jo vodi Agencija Republike Slovenije za okolje pod številko iz evidence 35469-88/2015-5.

Registrirani smo za zbiranje tako rekoč vseh odpadkov, ki nastajajo kot posledica opravljanja :

 • gostinske dejavnosti (odpadna hrana, jedilno olje)
 • gradbene dejavnosti (beton, opeka, ploščice, keramika, les, mešanice kovin, zemlje in kamenja, azbestno cementnih odpadkov…)
 • zdravstvene  dejavnosti  (ostri predmeti, kemikalije)
 • dejavnosti čiščenja odpadnih vod (blata in mulji čistilnih naprav)
 • dejavnosti predelave odpadkov (železove kovine, barvne  kovine, plastike in gume)
 • dejavnostih industrije  usnja, krzna in tekstilij (odpadni sestavljeni materiali, odpadki iz krzna in usnja, obdelana tekstilna vlakna
 • proizvodnje, priprave, dobave in uporabe sredstev za površinsko zaščito (barve, laki in emajli), lepil, tesnilnih mas in tiskarskih barv (barve, ostružki plastike, zamaščene krpe, absorbenti, izrabljena brusilna telesa,
 • obdelave in predelave lesa ter proizvodnje ivernih plošč in pohištva, vlaknin, papirja in kartona (lubje, žagovina, oblanci, sekanci, les).

Lokacije zbirnih centrov in posod za zbiranje odpadnih jedilnih olj

Zbirni centri

Zbiralniki odpadnega jedilnega olja

Podrobnejši pogled zbirnih centrov

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

+386 (0)5 33 55 303

Ravnanje z odpadki

05 33 55 331

Dario Rolih

vodja PE ravnanje z odpadki

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje