Ravnanje z odpadki

Celovita rešitev odpadkov tudi za podjetja

 • S celovitimi storitvami, oprtimi na znanje in tradicijo ter ob neprestani skrbi za posodabljanje znanja in opreme, igra družba danes še kako pomembno vlogo pri ravnanju z odpadki tako za gospodinjstva kot za podjetja in ustanove na območju celotne Primorske.
 • Z nedavnim vpisom v evidence zbiralcev, posrednikov in prevoznikov odpadkov smo naredili še korak dlje. Na osnovi navedenih dovoljenj zmoremo skupaj s partnerskimi podjetji pokriti vse potrebe  severnoprimorske regije na področju odpadkov.
 • Naša prednost je, da lahko primorskim podjetjem ponudimo celovito rešitev pri odstranjevanju in ustrezni predelavi več kot 300 različnih vrst odpadkov po konkurenčnih cenah. Ni odpadka, tudi nevarnega, s katerim ne bi znali ali zmogli rokovati.

Dodatne informacije glede odvozov odpadkov, ponudbe za odvoz odpadkov lahko dobite na:

tel: 05 33 55 327
e-mail:
     odvoz-odpadkov@komunala-ng.si (naročila odvoza odpadkov)
     smetarina@komunala-ng.si (v zvezi s smetarino - fizične osebe)


Podjetje KOMUNALA NOVA GORICA d.d. je  vpisano v evidenco prevoznikov, posrednikov in zbiralcev odpadkov, ki jo vodi Agencija Republike Slovenije za okolje pod številko iz evidence 35469-26/2011.

Registrirani smo za zbiranje tako rekoč vseh odpadkov, ki nastajajo kot posledica opravljanja :

 • gostinske dejavnosti (odpadna hrana, jedilno olje)
 • gradbene dejavnosti (beton, opeka, ploščice, keramika, les, mešanice kovin, zemlje in kamenja, azbestno cementnih odpadkov…)
 • zdravstvene  dejavnosti  (ostri predmeti, kemikalije)
 • dejavnosti čiščenja odpadnih vod (blata in mulji čistilnih naprav)
 • dejavnosti predelave odpadkov (železove kovine, barvne  kovine, plastike in gume)
 • dejavnostih industrije  usnja, krzna in tekstilij (odpadni sestavljeni materiali, odpadki iz krzna in usnja, obdelana tekstilna vlakna
 • proizvodnje, priprave, dobave in uporabe sredstev za površinsko zaščito (barve, laki in emajli), lepil, tesnilnih mas in tiskarskih barv (barve, ostružki plastike, zamaščene krpe, absorbenti, izrabljena brusilna telesa,
 • obdelave in predelave lesa ter proizvodnje ivernih plošč in pohištva, vlaknin, papirja in kartona (lubje, žagovina, oblanci, sekanci, les).

Telefon: 05 33 55 300

e-pošta: odvoz-odpadkov@komunala-ng.si

Lokacije zbirnih centrov in posod za zbiranje odpadnih jedilnih olj

Zbirni centri

Zbiralniki odpadnega jedilnega olja

Podrobnejši pogled zbirnih centrov

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

Ravnanje z odpadki

05 33 55 327

Dario Rolih

vodja PE ravnanje z odpadki

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje