Lokacije ekoloških otokov

LokacijaTip odpadkov
 
AJBA 3A PROTI PRGONOVEM MLINU (KANAL)   
AJBA 6C NASPROTI STRELIŠČA LEVO VEN IZ CESTE (KANAL)       
AJŠEVICA 10A PRI MARKETU (NOVA GORICA)   
AJŠEVICA 33 PRI RESTAVRACIJI MAMA (NOVA GORICA)       
AJŠEVICA 41B AVTOBUSNA POSTAJA (NOVA GORICA)   
AJŠEVICA 55 VRH ZA STARO ŠOLO IN ŽELVO (NOVA GORICA)   
AJŠEVICA 71 GMAJNA NA KRIŽIŠČU ZA MANDRIJO (NOVA GORICA)   
AJŠEVICA 77 MANDRIJA NA KONCU ASFALTNE POTI (NOVA GORICA)   
ANHOVO 68 MALOPRODAJA (KANAL)   
ANHOVO 85 ŽELEZNIŠKA POSTAJA (KANAL)   
ARČONI 4 ZA POKOPALIŠČEM RENČE (RENČE VOGRSKO)   
AVČE 106 ŽELEZNIŠKA POSTAJA (KANAL)       
AVČE 44 PROTI ŽELEŽNIŠKI POSTAJI (KANAL)   
AVČE 90B AVŠČEK PRI SKLADIŠČU PLINA (KANAL)       
AVČE 93A AVŠČEK NA KONCU ZASELKA (KANAL)       
AVŠKO 3 (KANAL)       
BAJTI 7 (KANAL)       
BANJŠICE 1 LOHKE NA ZAČETKU VASI OB CESTI (NOVA GORICA)   
BANJŠICE 110 KRVAVEC NA SREDINI VASI PRI H.Š. 110 (NOVA GORICA)       
BANJŠICE 117 KRVAVEC KUŠČARJI (NOVA GORICA)       
BANJŠICE 122 KRVAVEC MOKRINI (NOVA GORICA)       
BANJŠICE 13A LOHKE OB CESTI KRIŽIŠČE ZA MRCINJE (NOVA GORICA)      
BANJŠICE 28 MRCINJE V CENTRU VASI (NOVA GORICA)      
BANJŠICE 32 MRCINJE KRIŽIŠČE PRI CVETREŽNIKU (NOVA GORICA)       
BANJŠICE 44 PRI JERONU (NOVA GORICA)       
BANJŠICE 49 MRCINJE V VASI PRI LJUBOTU (NOVA GORICA)       
BANJŠICE 60 MRCINJE PODGRIČ PRI MADONU (NOVA GORICA)       
BANJŠICE 67 TRUŠNJE V SREDINI VASI (NOVA GORICA)      
BANJŠICE 68 POKOPALIŠČE TRUŠNJE (NOVA GORICA)       
BANJŠICE 80 PODLEŠČE PRI PIRIHU (NOVA GORICA)      
BANJŠICE 80 PODLEŠČE PRI STRGARJU (NOVA GORICA)      
BANJŠICE 86 (NOVA GORICA)       
BANJŠICE 91 RAVEN V CENTRU VASI (NOVA GORICA)      
BANJŠICE 95 BREG V VASI (NOVA GORICA)   
BARBANA 2 NA KONCU VASI (BRDA)   
BARJE 4 PALUDE NOVA GORICA (NOVA GORICA)   
BATE 22 PRI KLAVDIJU BREŠČAKI (NOVA GORICA)      
BATE 3 POKOPALIŠČE (NOVA GORICA)       
BATE 42 SVETO V VASI (NOVA GORICA)   
BATE 48 (NOVA GORICA)       
BATE 70 PODLAKA PRI AVTOBUSNI POSTAJI (NOVA GORICA)   
BATE 8 NA ZAČETKU VASI-KOSOVNI (NOVA GORICA)   
BATE NN KRIŽIŠČE ZA RAVHARJA (NOVA GORICA)       
BAZOVIŠKA ULICA 1A ZA BIFEJEM STADIONČEK (NOVA GORICA)   
BAZOVIŠKA ULICA 6 ŠPORTNI PARK KEGLJIŠČE (NOVA GORICA)   
BELO 4 PRED VASJO POD ZIDOM (BRDA)      
BIDOVČEVA ULICA 3 ENOTA NOVA GORICA (NOVA GORICA)   
BIDOVČEVA ULICA 3 ZA ELEKTRO (NOVA GORICA)   
BILJANA 24A POKOPALIŠČE (BRDA)  
BILJANA 42A NA ZAČETKU VASI (BRDA)   
BILJE 121G PRED ZBIRNIM CENTROM (MIREN-KOSTANJEVICA)   
BILJE 129 PRI STARI OPEKARNI PROTI BUKOVICI (MIREN-KOSTANJEVICA)   
BILJE 138C RUSA POT NA KRIŽIŠČU ZA BILJENSKE GRIČE (MIREN-KOSTANJEVICA)   
BILJE 200B PRI POKOPALIŠČU (MIREN-KOSTANJEVICA)   
BILJE 29A PRI FARMI BUDIN ZA IGRIŠČEM (MIREN-KOSTANJEVICA)   
BILJE 31C (MIREN-KOSTANJEVICA)   
BILJE 34G PRI NOGOMETNEM IGRIŠČU (MIREN-KOSTANJEVICA)   
BILJE 35 PRI VILI VALANT OB CESTI (MIREN-KOSTANJEVICA)   
BILJE 48 VILA VALANT (MIREN-KOSTANJEVICA)   
BILJE 85B (MIREN-KOSTANJEVICA)       
BILJE 85D ZA DVORANO (MIREN-KOSTANJEVICA)  
BILJE 99 PRI MOSTU ČEZ POTOK ZA CERKVIJO (MIREN-KOSTANJEVICA)   
BILJE RUSA POT ODCEP LEVO Z GLAVNE CESTE (MIREN-KOSTANJEVICA)       
BODREŽ 19 NA SREDINI VASI (KANAL)     
BODREŽ 2 OB CESTI V VASI (KANAL)       
BODREŽ 20A AVTOBUSNA POSTAJA (KANAL)       
BODREŽ 25 NA KONCU VASI (KANAL)      
BODREŽ 35 OB CESTI IZ VASI (KANAL)    
BOLNICA KUHINJA V PODVOZU (ŠEMPETER-VRTOJBA)       
BORISA KALINA 1 V HRIB (NOVA GORICA)      
BRANIK 102 ODCEPA ZA SPODNJO BRANICO Z BRANIKA (NOVA GORICA)   
BRANIK 134 POT ZA KOMEN POD ZIDOM BRANIK (NOVA GORICA)   
BRANIK 147 ŽELEZNIŠKA POSTAJA (NOVA GORICA)       
BRANIK 196 V VASI BRANIK POD TABOROM (NOVA GORICA)      
BRANIK 2 BIZJAKI NA ZAČETKU BRANIKA (NOVA GORICA)   
BRANIK 207 CVETROŽ-LOJEVI (NOVA GORICA)   
BRANIK 22A AVTOBUSNA NAPREJ OD KMET. ZADRUGE (NOVA GORICA)   
BRANIK 31 (NOVA GORICA)       
BRANIK 32 POD OSNOVNO ŠOLO (NOVA GORICA)   
BRANIK 44 ZA POKOPALIŠČEM (NOVA GORICA)   
BRANIK 75 BALINIŠČE (NOVA GORICA)       
BRANIK 93 PROTI ODCEPU ZA SP. BRANICO (NOVA GORICA)       
BRANIK 94 ODCEP ZA SPODNJO BRANICO (NOVA GORICA)   
BRATUŽEVA 13B PRI RG TISKARNA ŠEMPETER (ŠEMPETER-VRTOJBA)    
BRDICE PRI KOŽBANI 1A ZGORNJE (BRDA)       
BRDICE PRI NEBLEM 2A OB GLAVNI CESTI (BRDA)   
BREG 10 NAD GRADOM LEVO KROMBERK (NOVA GORICA)      
BREG 16C OB CESTI NAD GRADOM (NOVA GORICA)       
BREG 27 PRI AVTOODPADU SEVER (NOVA GORICA)       
BREG PRI GOLEM BRDU 3 (BRDA)       
BRESTJE 23 NA OVINKU KOJSKO (BRDA)   
BRITOF 4 (KANAL)       
BRJE 121 SVETI MARTIN (NOVA GORICA)       
BUKOVICA 27A PRED GARNI HOTELOM (RENČE VOGRSKO)    
BUKOVICA 30 PROTI POKOPALIŠČU Z GLAVNE POTI (RENČE VOGRSKO)   
BUKOVICA 3C PRI POKOPALIŠČU (RENČE VOGRSKO)   
BUKOVICA 3D POKOPALIŠČE (RENČE VOGRSKO)       
BUKOVICA 44 DVORANA DOM (RENČE VOGRSKO)  
BUKOVICA 49A PRI ŠAMPIONKI (RENČE VOGRSKO)   
BUKOVICA 87C DRUGI ODCEP LEVO IZ BILJ PRI TP (RENČE VOGRSKO)   
C.GORIŠKE F. 13 STJENKOVA ČEZ MOST (ŠEMPETER-VRTOJBA)   
C.GORIŠKE F. 32 BANKA STANOVANJSKI PRI BOLNICI (ŠEMPETER-VRTOJBA)   
C.GORIŠKE F. 62 BAZARA IZSTOP IZ AVTOCESTE (ŠEMPETER-VRTOJBA)      
C.GORIŠKE F. 63 PRI VOZILIH NA PARKIRIŠČU (ŠEMPETER-VRTOJBA)   
C.GORIŠKE F. 92 BAZARA PRED NADVOZOM AVTOCESTA (ŠEMPETER-VRTOJBA)   
C.GORIŠKE F. 98 BAZARA PRED MOSTOM OB CESTI BAZARA (ŠEMPETER-VRTOJBA)       
C.PREKOM. B. 18 PRED TRŽNICO (ŠEMPETER-VRTOJBA)   
C.PREKOM. B. 21 NASPROTI GASILSKEGA (ŠEMPETER-VRTOJBA)   
C.PREKOM. B. 62A PSO PRI BOLNICI (ŠEMPETER-VRTOJBA)   
C.PREKOM.B. 5 DROGERIJA ZA BANKO (ŠEMPETER-VRTOJBA)   
CANKARJEVA 1 VRTEC CICIBAN (NOVA GORICA)   
CANKARJEVA 11 VHOD IVANA REGENTA (NOVA GORICA)   
CANKARJEVA 14 BUNKER 36-51 (NOVA GORICA)      
CANKARJEVA 15 39-66 VHOD NA IVANA REGENTA (NOVA GORICA)   
CANKARJEVA 16 BUNKER 37-52 (NOVA GORICA)      
CANKARJEVA 28 PRED BETONSKIMI GARAŽAMI (NOVA GORICA)   
CANKARJEVA 32 ZA BETONSKIMI GARAŽAMI (NOVA GORICA)   
CANKARJEVA 4 ERJAVČEVA; 12-50 (NOVA GORICA)   
CANKARJEVA 42 34-65 ZA KIOSKOM (NOVA GORICA)   
CANKARJEVA 46 33-64 ZA KIOSKOM (NOVA GORICA)   
CANKARJEVA 60 ZA METULJEM (NOVA GORICA)   
CANKARJEVA 62 KARE 5 PRED METULJEM (NOVA GORICA) 
CANKARJEVA 62A NASPROTI METULJA (NOVA GORICA)   
CANKARJEVA 76 PRI SEMAFORJU (NOVA GORICA)   
CANKARJEVA 82 ZA KARE 5; 69,70 (NOVA GORICA)   
CANKARJEVA ULICA 1 (NOVA GORICA)       
CANKARJEVA ULICA 12 PRI REST. TRIGLAV (NOVA GORICA)   
CANKARJEVA ULICA 32 (NOVA GORICA)      
CANKARJEVA ULICA 66 (NOVA GORICA)       
CEGLO 13 POD DVORCEM OB CESTI POD ZIDOM (BRDA)   
CEGLO 4 PRED MP (BRDA)   
CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI NOVA GORICA (NOVA GORICA)       
ČEPOVAN 104 TESNO H. Š.104 (NOVA GORICA)      
ČEPOVAN 126A DOL (NOVA GORICA)    
ČEPOVAN 14 PUŠTALE OB CESTI NA SREDINI VASI (NOVA GORICA)   
ČEPOVAN 153 NA VRATIH OB CESTI (NOVA GORICA)   
ČEPOVAN 159 (NOVA GORICA)   
ČEPOVAN 54 TRGOVINA (NOVA GORICA)   
ČEPOVAN 65 ZA ZDRAVSTVENIM DOMOM (NOVA GORICA)   
ČEPOVAN 88 POKOPALIŠČE (NOVA GORICA)       
ČEPOVAN 96A MLADINSKI CENTER (NOVA GORICA)      
ČEPOVAN ODCEP GRUDNICA (NOVA GORICA)    
ČEPOVAN ZASELEK PODČEPOVAN (NOVA GORICA)      
CESTA 15. SEPTEMBRA 10 (NOVA GORICA)       
CESTA 15. SEPTEMBRA 12 (NOVA GORICA)       
CESTA 15. SEPTEMBRA 14 (NOVA GORICA)       
CESTA 25. JUNIJA 1A NC QLANDIA NG (NOVA GORICA)       
CESTA 25. JUNIJA 1F (NOVA GORICA)        
CESTA 25. JUNIJA 1J (NOVA GORICA)    
CESTA 25.JUNIJA 3 TRGOVINA HRAST 4 PRI IDEALU (NOVA GORICA)   
CESTA GORIŠKE FRONTE 11 (ŠEMPETER-VRTOJBA)    
CESTA GORIŠKE FRONTE 12 (ŠEMPETER-VRTOJBA)       
CESTA GORIŠKE FRONTE 64A PRI BLOKU (ŠEMPETER-VRTOJBA)    
CESTA GORIŠKE FRONTE 84A POD ZIDOM (ŠEMPETER-VRTOJBA)   
CESTA IX. KORPUSA 62 NAPREJ OD PIONIRSKE OB CESTI (NOVA GORICA)   
CESTA IX. KORPUSA 88 MINIMARKET SOLKAN (NOVA GORICA)   
CESTA IX. KORPUSA 98A PRI PETROLU SOLKAN (NOVA GORICA)   
CESTA NA ČUKLJE NA KONCU ASFALTA (ŠEMPETER-VRTOJBA)       
CESTA PARTIZANSKE TEHNIKE 4 NA ODLAGALIŠČE (NOVA GORICA)       
ČISTILNA NAPRAVA CERO (NOVA GORICA)       
ČOLNICA 3 (KANAL)      
CVETLIČNA UL. 28 NASPROTI FEIGLOVE PRI MOSTU (ŠEMPETER-VRTOJBA)   
CVETLIČNA UL. 52A PROTIHRUPNA OVIRA (ŠEMPETER-VRTOJBA)   
D. CEROVO 25 ODCEP LEVO NA MAKADAMSKI POTI (BRDA)       
D. CEROVO 36B NA KONCU VASI PRI MOSTU IN VINOGRADU (BRDA)   
D. CEROVO 8 V VASI (BRDA)   
D. CEROVO 87 NA KRIŽIŠČU SMER POKOPALIŠČE (BRDA)   
DAMBER 28 PARKIRIŠČE ZA BIOTEH. (NOVA GORICA)    
DELPINOVA 12 24-34-STANOVANJSKI (NOVA GORICA)   
DELPINOVA 8 44-35 ZA PRIMORKO (NOVA GORICA)   
DELPINOVA ULICA 16 (NOVA GORICA)      
DELPINOVA ULICA 22 (NOVA GORICA)   
DELPINOVA ULICA 5 HIT PARK (NOVA GORICA)       
DELPINOVA ULICA 9 (NOVA GORICA)       
DELPINOVA ULICA-PREHRANA 1/TRŽNICA (NOVA GORICA)       
DESKLE - PARTIZANSKA CESTA 4 - PRI GREGORIČU (KANAL)       
DESKLE BEVKOVA 8 POKOPALIŠČE (KANAL)   
DESKLE GLOBNO 4 PRI KMET. TRGOVINI-SKLAD. DRV (KANAL)   
DESKLE GREGORČIČEVA 2 PRI MOSTU IN PLESIŠČU (KANAL) 
DESKLE SREBRNIČEVA 1 NASPROTI PETROLA (KANAL)   
DESKLE SREBRNIČEVA 21 PRED VRTCEM (KANAL)   
DESKLE UL. PETRA SKALARJA 20 PRI TENIS IGRIŠČU (KANAL)  
DINOS SOLKAN-KOVINE (NOVA GORICA)       
DOB. GORIŠKA C.10 PROTI ZALEM BREGU (BRDA)      
DOB. GORIŠKA C.26 BILJANA PRED TABLO DOBROVO (BRDA)       
DOBLAR 5 NASELJE POD CESTO (KANAL)   
DOBLAR 6 NAD CENTRALO (KANAL)       
DOBLAR V VASI (KANAL)       
DOBROVO TRG 25. MAJA 8 POD GOSTILNO (BRDA)   
DOBROVO TRG 25.MAJA 7 PARKIRIŠČE ZA BANKO (BRDA)    
DOBROVO TRG 25.MAJA15 PRI OKREP. PRINCESKA (BRDA)    
DOBROVO VINOGRADNIŠKA U. 4 NA ZAČETKU PROTI MEDANI (BRDA)    
DOBROVO ZADRUŽNA CESTA 3 NAD KMETIJSKO ZADRUGO (BRDA)   
DOMBRAVA 2 PRED TEKSTILNO TOVARNO (RENČE VOGRSKO)       
DORNBERK BOJANA VODO. 1 PRI ZDRAV. DOMU (NOVA GORICA)   
DORNBERK BRDO 18 PRED ZASELKOM (NOVA GORICA)   
DORNBERK ČUKLJA 1 NAD O.Š. (NOVA GORICA)   
DORNBERK GREGOR. 30 PRI MARKETU MERCATOR (NOVA GORICA)    
DORNBERK GREGOR. 44 OB CESTI PRED VASJO ZALOŠČE (NOVA GORICA)  
DORNBERK GREGOR.13 ZA KS DORNBERK (NOVA GORICA)   
DORNBERK GREGORČIČEVA UL. 44 POKOPALIŠČE (NOVA GORICA)      
DORNBERK KOLODVORSKA 12 NA ŽEL. POSTAJI (NOVA GORICA)   
DORNBERK NASPROTI POKOPALIŠČA (NOVA GORICA)        
DRAGOVICA 21 (NOVA GORICA)       
DRAGOVICE 3 PRED VASJO PRI VODNEM ZAJETJU (NOVA GORICA)   
DRNOVK 1F NA OVINKU (BRDA)   
DRNOVK 2 NA KRIŽIŠČU ZA VIŠNJEVIK (BRDA)   
EDA CENTER - STANOVANJSKI DEL 2 (NOVA GORICA)   
ERJAVČEVA 25 NAPREJ OD KOGOJEVE (NOVA GORICA)   
ERJAVČEVA 31 STRELIŠKA TOPOLI NOVA STAVBA (NOVA GORICA)   
ERJAVČEVA ULICA 34 KRIŽIŠČE S PRVOMAJSKO SPREDAJ (NOVA GORICA)   
ERJAVČEVA ULICA 8 (NOVA GORICA)       
FOJANA 25 PRI ZADRUŽNEM DOMU (BRDA)   
G.CEROVO 16A OB CESTI PRED VASJO (BRDA)   
G.CEROVO 24 NA PLACU PRI TRGOVINI (BRDA)   
G.CEROVO 62 PRI POKOP. (BRDA)   
GA NI NA TERENU (NOVA GORICA)      
GOLJEVICA V VASI (KANAL)       
GOLO BRDO 2 NA ZAČETKU VASI (BRDA)   
GONJAČE 1F VEDRIJAN PROTI TP TAKOJ LEVO (BRDA)   
GONJAČE 29A NA ODCEPU ZA RAZGLEDNI STOLP (BRDA)       
GONJAČE 39 AVTO. POSTAJA PRI TP (BRDA)   
GORENJA VAS 17A (KANAL)   
GORENJE DESKLE BEVKOVA ULICA 78 KAMNOLOM (KANAL)   
GORENJE NEKOVO 6 (KANAL)    
GORENJE POLJE 3 PRED VASJO (KANAL)     
GORENJE POLJE 39 NAD REZERVORAJEM (KANAL)       
GORIŠKA UL. 11 PRI KARAVLI CARINI ŠEMPETER (ŠEMPETER-VRTOJBA)   
GORIŠKA UL. 8 POKOPALIŠČE ŠEMPETER (ŠEMPETER-VRTOJBA)       
GORTANOVA UL. 26 MOST PANOVEC (NOVA GORICA)   
GORTANOVA ULICA 6 NAPREJ OD DU (NOVA GORICA)    
GRADIŠČE NAD PRVAČINO 21 NA VRHU (NOVA GORICA)   
GRADIŠČE NAD PRVAČINO 29 POKOPALIŠČE (NOVA GORICA)       
GRADIŠČE NAD PRVAČINO 5 PRI ELEKTRARNI PRED DU (NOVA GORICA)   
GRADIŠČE NAD PRVAČINO 61 V DOLINI PRED OŠEVLJEKO (NOVA GORICA)       
GRADIŠČE NAD PRVAČINO 9 ZAČETEK VASI IZ DORN.-ČEČK (NOVA GORICA)   
GRADIŠČE NAD PRVAČINO 90 PRI CERKVI (NOVA GORICA)   
GRADIŠČE NAD PRVAČINO 94 POD CERKVIJO V DOLINI (NOVA GORICA)   
GRADNIKOVA 6 OBRTNI DOM (NOVA GORICA)      
GRADNO 9 NA OVINKU (BRDA)      
GRČNA 13 ZA PETROLOM (NOVA GORICA)      
GRČNA 14 (NOVA GORICA)       
GRČNA 16 (NOVA GORICA)       
GRČNA 17 (NOVA GORICA)       
GRČNA 18 (NOVA GORICA)       
GRČNA 20 (NOVA GORICA)       
GRČNA 22 (NOVA GORICA)       
GRČNA 24 (NOVA GORICA)       
GRČNA 26 (NOVA GORICA)       
GRČNA 28 NA DVORIŠČU OB CESTI (NOVA GORICA)       
GRČNA 29 (NOVA GORICA)       
GRČNA 31 NA OVINKU OB KONCU ULICE (NOVA GORICA)       
GRČNA 31 NA SREDINI ULICE (NOVA GORICA)       
GRČNA 32 (NOVA GORICA)       
GRČNA 33 (NOVA GORICA)       
GRČNA 34 NA OVINKU NA KRIŽIŠČU (NOVA GORICA)       
GRČNA 34 NA OVINKU NA KRIŽIŠČU COPATEK (NOVA GORICA)       
GRČNA 35 (NOVA GORICA)       
GRČNA 35 OB OGRAJI ODCEP DESNO NA ZAČETKU (NOVA GORICA)       
GRČNA 36 (NOVA GORICA)       
GRČNA 36A (NOVA GORICA)       
GRČNA 37 (NOVA GORICA)       
GRČNA 38 (NOVA GORICA)       
GRČNA 38 OB CESTI (NOVA GORICA)       
GRČNA 4 PRI KROŽIŠČU (NOVA GORICA)   
GRČNA 42 (NOVA GORICA)       
GRČNA 43 (NOVA GORICA)       
GRČNA 45 (NOVA GORICA)       
GRČNA 46 (NOVA GORICA)       
GRČNA 46A (NOVA GORICA)       
GRČNA 47 (NOVA GORICA)       
GRČNA 47A (NOVA GORICA)       
GRČNA 48 (NOVA GORICA)       
GRČNA 50 (NOVA GORICA)       
GRČNA 50A (NOVA GORICA)       
GRČNA 50A NA PLOČNIKU ZA MODRIJANOM (NOVA GORICA)       
GRČNA 51 (NOVA GORICA)       
GRČNA 52 (NOVA GORICA)       
GRČNA 52 NA JAŠKU PRED MODRIJANOM (NOVA GORICA)       
GRČNA 53 (NOVA GORICA)       
GRČNA 54 (NOVA GORICA)       
GRČNA 55 (NOVA GORICA)       
GRČNA 56 (NOVA GORICA)       
GRČNA 58 (NOVA GORICA)       
GRČNA 59 (NOVA GORICA)       
GRČNA 60 (NOVA GORICA)       
GRČNA 61 (NOVA GORICA)       
GRČNA 62 (NOVA GORICA)       
GRČNA 63 (NOVA GORICA)       
GRČNA 64 (NOVA GORICA)       
GRČNA 65 (NOVA GORICA)       
GRČNA 66 (NOVA GORICA)       
GRČNA 67 NA VOGALU DVORIŠČA BIZJAK EMIL (NOVA GORICA)       
GRČNA 69 (NOVA GORICA)       
GRČNA 73 (NOVA GORICA)       
GRČNA 73A (NOVA GORICA)       
GRČNA 73A OB PROMETNEM ZNAKU (NOVA GORICA)       
GRČNA 75 FRIZERSKI SALON MARIJA BENČINA (NOVA GORICA)       
GRČNA 75 OB CESTI OB OGRAJI (NOVA GORICA)       
GRČNA 77 (NOVA GORICA)       
GRČNA 79 LESKOVEC VASJA (NOVA GORICA)       
GRČNA 81 (NOVA GORICA)       
GRČNA 83 (NOVA GORICA)       
GRČNA 89 (NOVA GORICA)       
GRČNA 91 (NOVA GORICA)       
GREGORČIČEVA UL. 12A (NG) 19-13 PROTI DU (NOVA GORICA)   
GREGORČIČEVA UL. 12C (NG) 18-12 (NOVA GORICA)   
GREGORČIČEVA UL. 25 (NG) KRIŽIŠČE PRI DU (NOVA GORICA)   
GREGORČIČEVA ULICA 17 (NOVA GORICA)       
GREGORČIČEVA ULICA 19 (NOVA GORICA)    
GREGORČIČEVA ULICA 30A (NOVA GORICA)       
GRGAR 10 DOL OB CESTI NA ZAČETKU H.Š. (NOVA GORICA)      
GRGAR 117 ODCEP LEVO OD FONTANE (NOVA GORICA)       
GRGAR 135 PRI FONTANI (NOVA GORICA)   
GRGAR 144 VAS NA KONCU (NOVA GORICA)       
GRGAR 165K PRED POKOPALIŠČEM NA LEVO (NOVA GORICA)   
GRGAR 166 BITEŽ NA KRIŽIŠČU (NOVA GORICA)   
GRGAR 17A DOL OB GLAVNI CESTI NA ZAČETKU DESNO (NOVA GORICA)   
GRGAR 192 FOBCA (NOVA GORICA)   
GRGAR 3 PROTI ČISTILNI NAPRAVI (NOVA GORICA)       
GRGAR 43A PRI OSNOVNI ŠOLI (NOVA GORICA)   
GRGAR 44 VRTEC (NOVA GORICA)       
GRGAR 58 PRI MARKETU (NOVA GORICA) 
GRGAR 64E BREG PRI KOKORAVCU H.Š. 64E (NOVA GORICA)   
GRGAR 69 BREG PRI H.Š.69 (NOVA GORICA)       
GRGAR 73 BREG PRED KRIŽIŠČEM ČEPOVAN RAVNICA (NOVA GORICA)   
GRGAR DOL NA SREDINI OB GLAVNI CESTI (NOVA GORICA)       
GRGAR46A VRSTNE HIŠE (NOVA GORICA)    
GRGARSKE R.18A BITEŽ LOVSKA KOČA (NOVA GORICA)       
GRGARSKE R.23 BASKE NA SREDINI VASI (NOVA GORICA)       
GRGARSKE R.30 PRI KRAJEVNI SKUPNOSTI (NOVA GORICA)   
GRGARSKE RAVEN 2 ZABRDO PRED CENTROM VASI (NOVA GORICA)       
GRGARSKE RAVNE 5 ZABRDO V VASI (NOVA GORICA)   
GRGARSKE RAVNE V VASI NA VODI (NOVA GORICA)       
GRIČI 21A PRI SKALDIŠČU MAK.CESTA ZAPUČKE (ŠEMPETER-VRTOJBA)       
GRIČI 5H - BLOKI (ŠEMPETER-VRTOJBA)   
HLEVNIK 1 NA KRIŽIŠČU ZA GOLO BRDO IN NOZNO (BRDA)   
HLEVNIK 9 NA OVINKU (BRDA)       
HRUŠEVLJE 1 OB GLAVNI CESTI (BRDA)      
HRUŠEVLJE 16B NA KRIŽIŠČU PRED VASJO (BRDA)    
HRUŠEVLJE 18A POKOPALIŠČE (BRDA)       
HUDI LOG 2 PRI AVTOBUSNI POSTAJI (MIREN-KOSTANJEVICA)   
HUM 15 ZA OSREDEK OB CESTI PROTI CEROVEM (BRDA)   
HUM 47 PODSABOTIN OD POKO. LEVO ZASELEK (BRDA)      
HUM 54B PRED KULTURNIM DOMOM (BRDA)   
HUM 62A PRI VOJAŠKEM BLOKU (BRDA)   
HUM 68A SMER KOJSKO NA OVINKU NA KONCU VASI (BRDA)   
HUM 9A PRED KRIŽIŠČEM ZA CEROVO (BRDA)   
ILOVICA KRIŽIŠČE ZA LEVPO (KANAL)       
IMENJE 34H V VASI (BRDA)       
IMENJE 35 PRI KAPELICI (BRDA)      
IMENJE 38 ZAČETKU VASI (BRDA)       
INDUSTRIJSKA CESTA 5 (NOVA GORICA)       
INDUSTRIJSKA CESTA 6 (NOVA GORICA)       
IVANA REGENTA 1A LEDINE (NOVA GORICA)   
IVANA REGENTA 2 -1.BLOK (8-58) (NOVA GORICA)   
IVANA REGENTA 6 -2.BLOK (8-58) (NOVA GORICA)   
IZTOKOVA 6 PRED EL.OMARICO (NOVA GORICA)   
KAL NAD KANALOM 10 ZABRDO (KANAL)       
KAL NAD KANALOM 100 V VASI KOPRIVIŠČE (KANAL)       
KAL NAD KANALOM 106 DOL (KANAL)      
KAL NAD KANALOM 111E TRGOVINA (KANAL)      
KAL NAD KANALOM 120 PRED ŠOLO (KANAL)       
KAL NAD KANALOM 129 (KANAL)   
KAL NAD KANALOM 131 PRI CERKVI (KANAL)      
KAL NAD KANALOM 149 BIFE BIZJAK (KANAL)       
KAL NAD KANALOM 178 CVETREŽ NA KONCU VASI (KANAL)      
KAL NAD KANALOM 181 ZASELEK KOREN (KANAL)      
KAL NAD KANALOM 189 KRIŽIŠČE ZA LIPCE (KANAL)       
KAL NAD KANALOM 22 ILOVICA (KANAL)    
KAL NAD KANALOM 45 VRH PERTOVTI (KANAL)       
KAL NAD KANALOM 54 VRH MUROVCI V KRIŽIŠČU (KANAL)       
KAL NAD KANALOM 55B VRH MUROVCI (KANAL)      
KAL NAD KANALOM 57 VRH MUROVCI OB CESTI (KANAL)       
KAL NAD KANALOM 70 OKROGLO (KANAL)      
KAL NAD KANALOM 78 KRIŽIŠ. ZA KOPRIVIŠČE (KANAL)      
KAMBREŠKO 1 KRIŽIŠČE BEVČARJI (KANAL)   
KAMBREŠKO 17 NA KRIŽIŠČU PRI TP (KANAL)  
KANAL ČARGOVA 1 POD GRADOM (KANAL)   
KANAL GRADNIKOVA 13 TRŽNICA (KANAL)    
KANAL GRADNIKOVA 14 NAPREJ OD GAS. DOMA OB CESTI (KANAL)   
KANAL GRADNIKOVA 16 PRI GARAŽAH (KANAL)   
KANAL GRADNIKOVA 20 ZA KMETIJSKO TRGOVINO (KANAL)       
KANAL GRADNIKOVA 23 ZA ŠPORTNO DVORANO ZA O.Š. (KANAL)     
KANAL GRADNIKOVA 24 NASPROTI O.Š (KANAL) 
KANAL GRADNIKOVA 26 NASPROTI VRTCA (KANAL)   
KANAL KIDRIČEVA 3 ODCEP OD MOSTA LEVO SPODAJ (KANAL)      
KANAL KIDRIČEVA 7 ODCEP PROTI LIGU (KANAL)   
KANAL KOLODVORSKA CESTA 15 ŽEL. POSTAJA (KANAL)      
KANAL TRG SVOBODE (KANAL)       
KANAL VOJKOVA 10 PRI MARKETU (KANAL)   
KANALSKI VRH 10A NA KONCU VASI SMER BATE (KANAL)    
KANALSKI VRH 11 V VASI (KANAL)       
KANALSKI VRH 28 (KANAL)       
KANALSKI VRH 30 (KANAL)       
KEKČEVA POT 4 NA VRHU JAVNI (NOVA GORICA)       
KEKEČEVA POT 1 PRI SKALI NA OVINKU LEVO ZA KEKEC (NOVA GORICA)      
KEMPRŠČE 4B BAZARA NA SREDINI (ŠEMPETER-VRTOJBA)      
KEMPRŠČE 5 BAZARA PRED MOSTOM (ŠEMPETER-VRTOJBA)       
KEMPRŠČE 9A BAZARA ZA MOSTOM ČEZ AC (ŠEMPETER-VRTOJBA)   
KIDRIČEVA 16B PRI SODIŠČU (NOVA GORICA)   
KIDRIČEVA 16B ZA BEVKOVIM TRGOM (NOVA GORICA)   
KIDRIČEVA 29C PRI ZAVAROVALNICI (NOVA GORICA)   
KIDRIČEVA 30 ZELENICA MED BLOKOMA (NOVA GORICA)   
KIDRIČEVA 33C PRED OŠ FRANA ERJAVCA (NOVA GORICA)       
KIDRIČEVA ULICA 31C NASPROTI DOMA UPOKOJENCEV (NOVA GORICA)   
KLANEC 14 LANGOBARDSKA 6 (NOVA GORICA)   
KOJSKO 24 ZADRUŽNI DOM (BRDA)   
KOJSKO 65 PRI ŠOLI (BRDA)   
KOLODVORSKA 8 ŽEL.POSTAJA SVP (NOVA GORICA)       
KOLODVORSKA POT 8 (NOVA GORICA)       
KOMUNALA- TABAKUM-AKUMULATORJI (NOVA GORICA)       
KOMUNALA- WC SKLADIŠČE (NOVA GORICA)        
KOMUNALA-POMIJE (NOVA GORICA)     
KOMUNALA-PRANJE (NOVA GORICA)        
KOMUNALA-SKL/ŠT.__ TIP _____ ODPISA POSOD       
KOMUNALA-SKLADIŠČE999 DE ODPADKI (NOVA GORICA)   
KOMUNALA-ZA ODPREMO (NOVA GORICA)        
KORITA NA KRASU 2 PRI BIV. KOSOVNEM (MIREN-KOSTANJEVICA)   
KOSTANJEVICA 23 PRI LIGU (KANAL)      
KOSTANJEVICA 3 NA ZAČETKU VASI (MIREN-KOSTANJEVICA)   
KOSTANJEVICA LD TRSTEL LOVSKA KOČA (MIREN-KOSTANJEVICA)       
KOSTANJEVICA NA KRASU 102 PRI IGRIŠČU (MIREN-KOSTANJEVICA)   
KOSTANJEVICA NA KRASU 44 NASPROTI GOSTILNE (MIREN-KOSTANJEVICA)   
KOSTANJEVICA NA KRASU 54 POKOPALIŠČE (MIREN-KOSTANJEVICA)   
KOSTANJEVICA NA KRASU 62B PRI TELEF. CENT. (MIREN-KOSTANJEVICA)   
KOSTANJEVICA NA KRASU 66 (MIREN-KOSTANJEVICA)       
KOSTANJEVICA NA KRASU 75 PRI POŠTI (MIREN-KOSTANJEVICA)   
KOSTANJEVIŠKA C. 1 RAFUT NA VRHU OB CESTI (NOVA GORICA)      
KOSTANJEVIŠKA C. 2 RAFUT PRISTAVA NAD CESTO (NOVA GORICA)      
KOSTANJEVIŠKA C.31 PRISTAVA KONEC VRSTNE HIŠE (NOVA GORICA)   
KOSTANJEVIŠKA C.54 PRISTAVA ZAČETEK VRSTNE HIŠE (NOVA GORICA)   
KOZANA 122A ODCEP ZA GMAJNO PRI KAPELICI (BRDA)   
KOZANA 20 POD POKOPALIŠČEM OB CESTI (BRDA)   
KOZANA 94A ODCEP PRI ŠTALONU MAK.POT (BRDA)   
KOZARNO 1B PRI ČRPALKI (BRDA)       
KOŽBANA 6A PRI TRGOVINI (BRDA)   
KRASNO 12A POKOPALIŠČE (BRDA)       
KRASNO 13 NA OVINKU (BRDA)   
KRASNO 17 (BRDA)      
KRASNO 2 PROTI VRHOVLJAM OB CESTI (BRDA)      
KROMBERK GRAJSKA C.1 POD GRADOM (NOVA GORICA)   
KROŽNA POT 39 VRTOJBA (ŠEMPETER-VRTOJBA)   
KRSTENICE 3 PRED VASJO (KANAL)      
LEDINE 1 ZA KEMOMETALOM (NOVA GORICA)   
LEDINE 137 PROTI PARTIZANSKI (NOVA GORICA)   
LEMUTOVA ULICA 2 VETRIŠČE 6,7 (NOVA GORICA)   
LEVPA 100 HOJE (KANAL)      
LEVPA 18 POKOPALIŠČE (KANAL)       
LEVPA 27 PRI VEČNAMENSKEM OBJEKTU (KANAL)   
LEVPA 29A SUKAVEC OB CESTI (KANAL)      
LEVPA 34 ODCEP ZA KRAS PROTI KAL NAD KANALOM (KANAL)       
LEVPA 40 PRI ODCEPU ZA BIZJAKE (KANAL)       
LEVPA 40 SUKAVEC ODCEP ZA ZAKRAJEC OB CESTI (KANAL)       
LEVPA 51 BIZJAKI (KANAL)      
LEVPA 59 ROBI (KANAL)       
LEVPA 63 ZAVRH PRI LEVPI (KANAL)      
LEVPA 7B NA KONCU VASI OB CESTI (KANAL)   
LEVPA 91 TESTENI V VASI (KANAL)      
LIG 31 TRGOVINA (KANAL)   
LIPA 17 NA PLACU (MIREN-KOSTANJEVICA)   
LISKUR 16 LISKUR 2.10-18 NA MAK.POTI LEVO IZ STARA (NOVA GORICA)   
LISKUR 1C LISKUR 1.OB CESTI ROŽNA DOLINA (NOVA GORICA)       
LISKUR 23 (NOVA GORICA)       
LISKUR 25 NASPROTI TABLE STARA GORA (NOVA GORICA)       
LISKUR 4 PRI FELTRINU (NOVA GORICA)      
LISKUR 9 LISKUR 4. PRI OREHU IZ STARA GORA (NOVA GORICA)   
LOKE 3 (NOVA GORICA)       
LOKE 14 POKOPALIŠČE (NOVA GORICA)      
LOKE 1C OD PELOZA NAPREJ (NOVA GORICA)   
LOKE 23A PRI STANKI OD SVETIL (NOVA GORICA)   
LOKE 28 ZA SVETILI PRI ŠTEFANU (NOVA GORICA)       
LOKE 40 AJŠEVICA ODCEP ZA KROM. PRI MOSTU (NOVA GORICA)      
LOKOVEC 10 PRI GAMZINIH (NOVA GORICA)       
LOKOVEC 105 REŠTELA PRED KOVAŠTVOM LEBAN (NOVA GORICA)      
LOKOVEC 108 ZGORNJI NOVO MESTO OD WINKLERJA GOR (NOVA GORICA)      
LOKOVEC 121 SREDNJI PRI POLICISTU (NOVA GORICA)       
LOKOVEC 131 PODROB NA KRIŽIŠČU-SREDNJI LOKOVEC (NOVA GORICA)       
LOKOVEC 135 KREDARJEVO BRDO OB CESTI (NOVA GORICA)       
LOKOVEC 139 SREDNJI PRI KAČARJU-PIRIHU H.Š. (NOVA GORICA)      
LOKOVEC 15 (NOVA GORICA)       
LOKOVEC 170 ZGORNJI PRI MUROVCU OB CESTI NA KRIŽI (NOVA GORICA)       
LOKOVEC 177 ZGORNJI VRH JEČMENC IN VRATA (NOVA GORICA)   
LOKOVEC 180A PODŠPIK (NOVA GORICA)       
LOKOVEC 204 ŠPILNIK OB CESTI (NOVA GORICA)       
LOKOVEC 209 ZGORNJI PODGOZD ZADRAGA (NOVA GORICA)       
LOKOVEC 21 SPODNJI PRI GORJUPU (NOVA GORICA)   
LOKOVEC 214 PRI GOSTILNI PAVŠIČ (GRBUNČU) H Š. (NOVA GORICA)      
LOKOVEC 218 PRI GARAŽAH OB CESTI-ZGORNJI LOKOVEC (NOVA GORICA)       
LOKOVEC 223 ZGORNJI V LAZNI ZADNJI KONTEJNER (NOVA GORICA)      
LOKOVEC 32 POD HRIBOM OB CESTI PRI BRUNOTU (NOVA GORICA)       
LOKOVEC 35 PRI ČRNCU OB CESTI (NOVA GORICA)       
LOKOVEC 59 SREDNJI PRI PAVLNOVIH (NOVA GORICA)       
LOKOVEC 62 PREGLEVKA PAJERJI PRI NOVI HIŠI (NOVA GORICA)      
LOKOVEC 71 NASPROTI TOVARNE (NOVA GORICA)   
LOKOVEC 79 PRI GOSTILNI WINKLER (NOVA GORICA)      
LOKVE 23 (NOVA GORICA)     
LOKVE 23 (NOVA GORICA)       
LOKVE 32 PRI STAREM HOTELU OB CESTI ZA ČEPOVAN (NOVA GORICA)   
LOKVE 45 PRI VIKENDIH-CESTA ZA LAZNO (NOVA GORICA)   
LOKVE 46 POKOPALIŠČE (NOVA GORICA)       
LOKVE 6 NA ZAČETKU VASI PRI SKOKOVIH (NOVA GORICA)      
LOKVE 61 PROTI PREDMEJI OB CESTI (NOVA GORICA)       
LOKVE 64A PRI UKOVIH OB CESTI (NOVA GORICA)       
LOKVICA 14 PRI KALU (MIREN-KOSTANJEVICA)   
LOKVICA 35 CERJE PRI SPOMENIKU (MIREN-KOSTANJEVICA)   
LOKVICA 3B PRED SPOMENIKOM (MIREN-KOSTANJEVICA)    
LOVIŠČE 8 (KANAL)      
LOŽICE 32 PRI H.E. (KANAL)   
LOŽICE 5 PRI TENIS IGRIŠČU (KANAL)   
LUKEŽIČI 1 POKOPALIŠČE RENČE (RENČE VOGRSKO)       
LUKEŽIČI 1 PRI POKOPALIŠČU RENČE (RENČE VOGRSKO)  
MARKIČI 6 (KANAL)       
MARKOVA POT 16 PODMARK ZGORAJ (ŠEMPETER-VRTOJBA)       
MARKOVA POT 6 SPODAJ PODMARK (ŠEMPETER-VRTOJBA)   
MARTINUČI 1 PARKIRIŠČE AVTOBUSA-ŽIGONI (RENČE VOGRSKO)   
MARTINUČI 21A NA KONCU VASI (RENČE VOGRSKO)   
MARTINUČI 2B BRENČELJ (RENČE VOGRSKO)   
MARTINUČI 34 NAPREJ OD STOPE (RENČE VOGRSKO)      
MED OGRADAMI 3 SOLKAN-STANOVANJSKI (NOVA GORICA)   
MED TRTAMI 3 BLOK-KROMBERK (NOVA GORICA)   
MEDANA 22A PRI POKOPALIŠČU (BRDA)    
MEDANA 59A ODCEP ZA FOJANO OB CESTI (BRDA)   
MELINKI 4 (KANAL)      
MERLJAKI 19B PRI MOSTU NAPREJ OD GORIŠKIH OPEKARN (RENČE VOGRSKO)      
MERLJAKI 49 PRED KRIŽIŠČEM PRI KANTE PREVOZNIKU (RENČE VOGRSKO)   
MERLJAKI 65 VRTOČE-JERABIŠČE (RENČE VOGRSKO)       
MERLJAKI 7 PRED GOR.OPEKARNAMI (RENČE VOGRSKO)   
MILOJKE ŠTRUKELJ 1 PRI ARENA BARU (NOVA GORICA)   
MILOJKE ŠTRUKELJ 19 NASPROTI AVTOBUSNE P. SOLKAN (NOVA GORICA)   
MIP KROMBERK ČISTILNA NAPRAVA (NOVA GORICA)       
MIREN 117B OB VIPAVI- KOSOVNI (MIREN-KOSTANJEVICA)   
MIREN 122B ZA MARKETOM (MIREN-KOSTANJEVICA)   
MIREN 125 PRI MARKETU PSO ZA STAVBO (MIREN-KOSTANJEVICA)   
MIREN 135 (MIREN-KOSTANJEVICA)     
MIREN 137B (MIREN-KOSTANJEVICA)       
MIREN 139A PRI BIVŠI POŠTI IN DVORANI (MIREN-KOSTANJEVICA) 
MIREN 140 (MIREN-KOSTANJEVICA)       
MIREN 142E PRI BLOKIH (MIREN-KOSTANJEVICA)   
MIREN 168 STARO MESTO NA SREDINI (MIREN-KOSTANJEVICA)   
MIREN 172A PRI MOSTU OB GLAVNI CESTI (MIREN-KOSTANJEVICA)   
MIREN 178 AVTO. POSTAJI PRI VATI (MIREN-KOSTANJEVICA)   
MIREN 227 STARO POKOPALIŠČE (MIREN-KOSTANJEVICA)   
MIREN 50 ZA CERKVIJO PROTI MEJNEMU PREHODU (MIREN-KOSTANJEVICA)   
MIREN 5H ZA PETEJANOM (MIREN-KOSTANJEVICA)   
MIREN 6A PRI POKOPALIŠČU (MIREN-KOSTANJEVICA)   
MIREN 76 NA DRUGI STRANI CERKVE FAROVŽ (MIREN-KOSTANJEVICA)   
MIREN 95 ENOSMERNA POT (MIREN-KOSTANJEVICA)   
MIZARSKA UL. 13 ZA SPOMENIKOM SOLKAN (NOVA GORICA)   
MOČILA 24 (KANAL)       
MOČILA 24 V VASI GORENJE POLJE (KANAL)   
MOHORINI 22A (RENČE VOGRSKO)       
MORSKO 1 (KANAL)    
MORSKO 21 V VASI POD ZIDOM (KANAL)       
MORSKO 26A NA VRHU V CENTRU VASI (KANAL)       
MORSKO 4 NA KRIŽIŠČU (KANAL)      
MORSKO 40 PROTI KANALSKEMU VRHU (KANAL)   
MORSKO 54 DESNO PRI IGRIŠČU (KANAL)   
MP 1 VRTOJBA (ŠEMPETER-VRTOJBA)   
MP 10 VRTOJBA (ŠEMPETER-VRTOJBA)   
MP 11 VRTOJBA LEVI ZA PETROLOM VRTOJBA (ŠEMPETER-VRTOJBA)    
MP 4 VRTOJBA DESNO PRIHOD V SLOVENIJO (ŠEMPETER-VRTOJBA)   
NA HRIBU 18 NA KRIŽIŠČU ODCEP IZ OBVOZNICE (ŠEMPETER-VRTOJBA)   
NA PRISTAVI 1 OB CESTI PRI BETONSKEM ZIDU (ŠEMPETER-VRTOJBA)       
NA PRISTAVI 4 VRT KURIVO (ŠEMPETER-VRTOJBA)   
NA PRISTAVI 43 PROTI VOZILOM (ŠEMPETER-VRTOJBA)   
NA PRISTAVI 9 PRI TRAFO POSTAJI ŠEMPETER (ŠEMPETER-VRTOJBA)      
NEBLO 12A PRED MEJNIM PREHODOM PRI MOSTU DESNO (BRDA)       
NEBLO 12A PRI KARAVLI (BRDA)   
NEBLO 1B (BRDA)       
NEBLO 1F MOST PRED VASJO KRIŽADA (BRDA)   
NEBLO 1H (BRDA)       
NEBLO 3 NA KRIŽIŠČU PROTI CERKVI (BRDA)       
NEBLO 30 PRI TABLI "KMETIJA KOCJANČIČ" (BRDA)       
NEBLO 45 PROTI HRUŠEVLJU (BRDA)       
NEBLO 8 PRED CARINO V BRESKVAH (BRDA)   
NEBLO12 PRI POTOKU DUGO (BRDA)       
NEMCI 2 PRI H.Š. RIJAVEC (NOVA GORICA)       
NEMCI 6 V VASI PRI H.Š. (NOVA GORICA)   
NEMCI 8 PRED VASJO (NOVA GORICA)       
NOVA GORICA - OKOLICA (NOVA GORICA)       
NOVA VAS 11 POKOPALIŠČE (MIREN-KOSTANJEVICA)   
NOVA VAS 32 NA KONCU VASI (MIREN-KOSTANJEVICA)   
NOVELO 19A PRI MATIČKOVIH (MIREN-KOSTANJEVICA)   
NOZNO 1A NA KONCU VASI (BRDA)      
OBMEJNA CESTA 28 (ŠEMPETER-VRTOJBA)       
OD.SG -MOBILNI KONTEJNER (NOVA GORICA)       
OD.SG -ROLL SKLADIŠČE 9999 (NOVA GORICA)       
OD.SG- BATERIJE (NOVA GORICA)       
OD.SG- KOSOVNI (NOVA GORICA)        
OD.SG- NA VHODU (NOVA GORICA)     
OD.SG- ODPISANI KONTEJNERJI (NOVA GORICA)       
OD.SG- RECIKLAŽNI CENTER (NOVA GORICA)       
ODLAGALIŠČE VOLČE-KARTON (TOLMIN)       
OPATJE SELO 4 OB CESTI PRI TABLI (MIREN-KOSTANJEVICA)   
OPATJE SELO 12 NA PLACU V VASI (MIREN-KOSTANJEVICA)   
OPATJE SELO 27A ZA CERKVIJO (MIREN-KOSTANJEVICA)   
OPATJE SELO 51 POKOPALIŠČE (MIREN-KOSTANJEVICA)       
OPATJE SELO 69 PRI MARKETU (MIREN-KOSTANJEVICA)   
OPATJE SELO 85 DESNO KONEC VASI (MIREN-KOSTANJEVICA)   
OPEKARNIŠKA C. 8 STARA OPEKARNA (ŠEMPETER-VRTOJBA)   
OREHOVLJE 1K PRI DISGRO DISKONTU (MIREN-KOSTANJEVICA)   
OREHOVLJE 25 PRI POKOP. (MIREN-KOSTANJEVICA)   
OREHOVLJE 46 JAVA PRI IGRIŠČU (MIREN-KOSTANJEVICA)  
OREHOVLJE 78 NOVO NASELJE (MIREN-KOSTANJEVICA)   
OREHOVLJE 8 PROTI MLINU (MIREN-KOSTANJEVICA)   
OSEK 18C PRI POKOPALIŠČU (NOVA GORICA)   
OSEK 1A H.Š. DESNO STANKOVA POT (NOVA GORICA)      
OSEK 45 BRCE PRI MEHANIKU VINKU (NOVA GORICA)      
OSEK 46B PRED VASJO PRI MOSTU (NOVA GORICA)   
OŠEVLJEK 15B DESNO PRI TP (RENČE VOGRSKO)   
OŠEVLJEK 1A NA ZAČETKU VASI OB CESTI (RENČE VOGRSKO)   
OŠLJE 1 BAZARA PRI PLINSKI POSTAJI (ŠEMPETER-VRTOJBA)      
OZELJAN 117 POD ŽAGO OD GRADA NAPREJ (NOVA GORICA)       
OZELJAN 127A KONČE OD MLINA PRVI KONTEJNER (NOVA GORICA)       
OZELJAN 20 PRI CESTI AVTOBUSNA SMER NOVA GORICA (NOVA GORICA)   
OZELJAN 28A (NOVA GORICA)       
OZELJAN 2B HALE ODCEP ZA VOGRSKO (NOVA GORICA)   
OZELJAN 52 PRI TRGOVINI MERCATOR (NOVA GORICA)   
OZELJAN 54 PRI POKOPALIŠČU (NOVA GORICA)  
OZELJAN 66D LANJŠČE FAKINOVCA PRI MOSTU (NOVA GORICA)      
OZELJAN 6A (NOVA GORICA)   
OZELJAN KONČE NA VRHU PRI DROTU (NOVA GORICA)       
PALJEVO 1 V VASI (KANAL)       
PALJEVO 4 (KANAL)      
PARTIZANSKA UL. 57 PRI AVTO VUGA (NOVA GORICA)      
PARTIZANSKA UL. 59 PROTI ŠOLI (NOVA GORICA)   
PARTIZANSKA UL. 9 PARKIRIŠČE IZ PRVOMAJSKE (NOVA GORICA)   
PARTIZANSKA ULICA 52 (NOVA GORICA)       
PAVŠIČEVO NASELJE 6 PRED NASELJEM (NOVA GORICA)   
PLAVE ULICA IVANA GRADNIKA 1A PRED MOSTOM ČEZ SOČO (KANAL)   
PLAVE ULICA IVANA GRADNIKA 24 PRI GOST. DERMOTA (KANAL)   
PLAVE VOJKOVA 25A PRI VIADUKTU (KANAL)   
PLAVE VOJKOVA 31A PRI KRIŽIŠČU ZA VRTAČE (KANAL)   
PLEŠIVO 28A PRI MEJNEM P. ZA GARAŽO (BRDA)       
PLEŠIVO 38 NA AVTOBUSNI (BRDA)   
PLEŠIVO 46 NAPREJ OD TRAFO POSTAJE PROTI CARINI (BRDA)       
POD GRČNO 10 (NOVA GORICA)       
POD GRČNO 12 (NOVA GORICA)       
POD GRČNO 14 (NOVA GORICA)       
POD GRČNO 15 (NOVA GORICA)       
POD GRČNO 16 (NOVA GORICA)       
POD GRČNO 18 (NOVA GORICA)       
POD GRČNO 20 (NOVA GORICA)       
POD GRČNO 23 (NOVA GORICA)       
POD GRČNO 24 (NOVA GORICA)       
POD GRČNO 25 (NOVA GORICA)       
POD GRČNO 26 (NOVA GORICA)       
POD GRČNO 27 (NOVA GORICA)       
POD GRČNO 28 (NOVA GORICA)       
POD GRČNO 29 (NOVA GORICA)       
POD GRČNO 3 (NOVA GORICA)       
POD GRČNO 30 (NOVA GORICA)       
POD GRČNO 31 (NOVA GORICA)       
POD GRČNO 32 (NOVA GORICA)       
POD GRČNO 34 (NOVA GORICA)       
POD GRČNO 35 (NOVA GORICA)       
POD GRČNO 36 (NOVA GORICA)       
POD GRČNO 37 (NOVA GORICA)       
POD GRČNO 4 (NOVA GORICA)       
POD GRČNO 42 (NOVA GORICA)       
POD GRČNO 42 (NOVA GORICA)       
POD GRČNO 4A (NOVA GORICA)       
POD GRČNO 5 (NOVA GORICA)       
POD GRČNO 6 (NOVA GORICA)       
POD GRČNO 7 (NOVA GORICA)       
POD GRČNO 8 (NOVA GORICA)       
POD GRIČEM 2 ROŽNA DOLINA (NOVA GORICA)   
POD LAZAMI 1 LAZE.1 NA ZAČETKU NAJADE (ŠEMPETER-VRTOJBA)   
POD LAZAMI 132 LAZE 4. NA KONCU OB CESTI NAPREJ DE (ŠEMPETER-VRTOJBA)   
POD LAZAMI 45 LAZE 2. NA SREDINI OB CESTI LEVO (ŠEMPETER-VRTOJBA)     
POD LAZAMI 55 LAZE 3.NA SREDINI OB CESTI LEVO (ŠEMPETER-VRTOJBA)   
POD ŠKABRIJELOM 21 PRI SPOMENIKU (NOVA GORICA)   
POD ŠKABRIJELOM 24 POD BETONSKIM ZIDOM (NOVA GORICA)   
POD ŠKABRIJELOM 30A PRI VODOHRAMU (NOVA GORICA)   
POD ŠKABRIJELOM 40 NA KRIŽIŠČU PRI OBEH TABLAH (NOVA GORICA)   
POD VINOGRADI 3 ŽABJI KRAJ ZA GARAŽAMI SOLKAN (NOVA GORICA)   
PODGOZD 12 V VASI PRI LJUBOTU (NOVA GORICA)       
PODGOZD 16 NA KRIŽIŠČU ZA NEMCE (NOVA GORICA)       
PODGOZD 9 PRED VASJO (NOVA GORICA)   
PODLAKA V VASI MADONI-SEDEVČIČI (NOVA GORICA)       
PODMARK 2 ŠEMPETER PRI G.KOKOTU (ŠEMPETER-VRTOJBA)   
PODSABOTIN 34 PRI CERKVI (BRDA)       
PODSABOTIN 48 PROTI MEJNEMU PREHODU (BRDA)   
PODSABOTIN 53B OB CESTI PRI ZOBOZDRAVNIKU (BRDA)   
PODSABOTIN 8 NA KONCU VASI PROTI HUMU (BRDA)   
POKOPALIŠČE STARA GORA 1.POLINA (NOVA GORICA)       
POKOPALIŠČE STARA GORA 2.POLINA (NOVA GORICA)       
POKOPALIŠČE STARA GORA 3.POLINA (NOVA GORICA)       
POKOPALIŠČE STARA GORA 4.POLINA (NOVA GORICA)       
POKOPALIŠČE STARA GORA 5.POLINA (NOVA GORICA)       
POKOPALIŠČE STARA GORA NAD VEŽICAMI (NOVA GORICA)       
POKOPALIŠČE STARA GORA PARKIRIŠČE (NOVA GORICA)   
POT NA BREG 12 SOLKAN LEVO ČEZ ŽEL. PREHOD (NOVA GORICA)  
POTOK PRI DORNBERKU 1 NA KONCU VASI ODCEP DESNO (NOVA GORICA)   
PREMIK 2009 ODLAGALIŠČE (NOVA GORICA)      
PREMIK 2009 POŠKODOVANI (NOVA GORICA)       
PREMIK 2009 POŽGANI (NOVA GORICA)    
PRESERJE 115 VRH V VASI (NOVA GORICA)   
PRESERJE 14A 3. PRI KUHARICI POT PROTI SV. MARTINU (NOVA GORICA)       
PRESERJE 20 3. PRED AVTOPR. SMER SV.MARTIN (NOVA GORICA)   
PRESERJE 25 PRI GOSTILNI IN TRGOVINI (NOVA GORICA)   
PRESERJE 42B 2. PROTI SV.MARTINU PRI FARMI (NOVA GORICA)       
PRESERJE 4A 4. NA VRHU HRIBA SMER SV.MARTIN (NOVA GORICA)       
PRESERJE 5 1. POT PROTI SV.MARINU PRI HRASTU (NOVA GORICA)       
PRESERJE 62 PRED KMEČKIM TURIZMOM (NOVA GORICA)   
PRESERJE 77A VRH SVETA KATARINA (NOVA GORICA)       
PREŠERNOVA ULICA 1 PRI HOTEL PARK (NOVA GORICA)   
PRI HRASTU 13 NA PARK. POKO. SV. TROJICE (NOVA GORICA)  
PRILESJE PRI PLAVAH 1 PRED VASJO (KANAL)   
PRILESJE PRI PLAVAH 21 POKOPALIŠČE (KANAL)       
PRISTAVO 2 ČARGA PRI MOSTU (BRDA)       
PRVAČINA 139 PRI KMEČKEM TURIZMU PRI HIDRANTU (NOVA GORICA)       
PRVAČINA 178 PRI POKOPALIŠČU (NOVA GORICA)   
PRVAČINA 19 NA ZAČETKU ČEZ ŽELEZ. PROGO (NOVA GORICA)   
PRVAČINA 204 (NOVA GORICA)       
PRVAČINA 211 POD ZIDOM NA SREDI VASI (NOVA GORICA)       
PRVAČINA 215B (NOVA GORICA)       
PRVAČINA 215E RUMENA BLOKA (NOVA GORICA)   
PRVAČINA 239 LAŽNIVA POT NA KONCU VASI (NOVA GORICA)   
PRVAČINA 244 PRED JEZOM VOGRŠČEK (RENČE VOGRSKO)       
PRVAČINA 47 ZADRUŽNI DOM (NOVA GORICA)   
PRVAČINA 5A PRI MOSTU PODFRATA (NOVA GORICA)       
PRVAČINA 83A POD CESTO ZA DORNBERK (NOVA GORICA)   
PRVAČINA 95 NASPROTI MERCATORJA POD ZIDOM (NOVA GORICA)   
PRVAČINA 98A PRI NOVIH BLOKIH (NOVA GORICA)       
PRVAČINA118B PRED ŽEL.P.PRI TRAFO (NOVA GORICA)   
PRVOMAJSKA 6 STARA CARINARNICA (NOVA GORICA)   
PRVOMAJSKA UL. 23 MAJSKE POLJANE NG (NOVA GORICA)   
PRVOMAJSKA ULICA 35 - SUPERNOVA (NOVA GORICA)       
PRVOMAJSKA ULICA 39 (NOVA GORICA)      
PUŠNO 2 (KANAL)      
RAVNICA 1 SLEME (NOVA GORICA)       
RAVNICA 24 NA ZAČETKU VASI PRI VODNJAKU (NOVA GORICA)   
RAVNICA 2A NA MOSTU (NOVA GORICA)       
RAVNICA 30B ČISTILNA NAPRAVA (NOVA GORICA)       
RAVNICA 39A PRI CERKVI (NOVA GORICA)       
RAVNICA 4 ZA MOSTOM H.Š.4 POD OREHI (NOVA GORICA)       
RAVNICA 41A PRI PEČI PRED VASJO (NOVA GORICA)      
RAVNICA 46 PRI H.Š.46 PRED KRAJEM TRNOVO (NOVA GORICA)       
RAVNICA 47 SEDOVEC PRI AVTO. POSTAJI (NOVA GORICA)   
RAVNICA 8 PRI POKOPALIŠČU (NOVA GORICA)   
REJČEVA ULICA 11 ZGRADBA ZVEZDA (NOVA GORICA)   
REJČEVA ULICA 13 ZA PECIVOM (NOVA GORICA)   
REJČEVA ULICA 24-PRI PECIVU NOVI BLOK (NOVA GORICA)   
REJČEVA ULICA 5 BLOK MOČERAD (NOVA GORICA)   
REJČEVA ULICA 5- BAZENI (NOVA GORICA)   
RENČE TRG 30 PRI NOGOMETNEM IGRIŠČU (RENČE VOGRSKO)       
RENČE TRG 60 STAR PLAC POD KOSTANJI (RENČE VOGRSKO)   
RENČE TRG 86 OB VIPAVI PRI MLINU (RENČE VOGRSKO)      
RENŠKI PODKRAJ 23 MOHORINI (RENČE VOGRSKO)    
RENŠKI PODKRAJ 26 DESNO OB KRIŽIŠČU (RENČE VOGRSKO)   
RENŠKI PODKRAJ 37 ŠPINJOLIŠČE NA VRHU (RENČE VOGRSKO)       
RENŠKI PODKRAJ 64 (RENČE VOGRSKO)       
RENŠKI PODKRAJ 69 PRI VRTNARIJI RENČE (RENČE VOGRSKO)      
ROČINJ 126 ZDENCU NA KONCU VASI (KANAL)       
ROČINJ 3 POKOPALIŠČE (KANAL)       
ROČINJ 3 ZA POKOPALIŠČEM (KANAL)   
ROČINJ 4 ZA TRGOVINO (KANAL)       
ROČINJ 73 PROTI KAMBREŠKEMU (KANAL)       
RODEŽ 2 PRI AVTOBUSNI POSTAJI (KANAL)   
RODEŽ 5 PRI MOSTU ZA SALONIT (KANAL)   
RUTARJEVA 15-40 POD SMREKO (NOVA GORICA)   
SAKSID 1A PRI MOSTU (NOVA GORICA)   
ŠČEDNE 14 SOLKAN (NOVA GORICA)   
SEDEJEVA ULICA 2A (NOVA GORICA)   
SEDEJEVA ULICA 8 PRED GRAFIKO SOČA (NOVA GORICA)   
SEDOVEC (NOVA GORICA)       
SELA NA KRASU 3 PRI AVTOBUSNI ZA VOJŠČICO (MIREN-KOSTANJEVICA)   
ŠEMPAS 159 PRI POKOPALIŠČU (NOVA GORICA)   
ŠEMPAS 159A POKOPALIŠČE (NOVA GORICA)       
ŠEMPAS 160A MAK. POT PROTI VOGRSKEM PRI POGAČNIKU (NOVA GORICA)       
ŠEMPAS 171A POT PROTI OZELJANU PRI MOSTU DESNO (NOVA GORICA)   
ŠEMPAS 173 (NOVA GORICA)      
ŠEMPAS 189 NA NOVEM ZIDU OB TABLI OB GLAVNI CESTI (NOVA GORICA)   
ŠEMPAS 52B PRI NOGOMETNEM IGRIŠČU (NOVA GORICA)  
ŠEMPAS 76B NA PARK. OSNOVNA ŠOLA (NOVA GORICA)   
ŠEMPAS 76C (NOVA GORICA)       
ŠEMPAS 9 NOVI BLOK PRI ZANU (NOVA GORICA)    
ŠEMPAS 90 NAPREJ OD CERKVE (NOVA GORICA)   
SENIK 2A NA OVINKU (BRDA)   
SENIŠKI BREG 1 AVŠJE (KANAL)       
SENIŠKI BREG 20 ŠKODNIK (KANAL)      
SENIŠKI BREG 21 (KANAL)   
SENIŠKI BREG 40B LEVPA ZGORNJI ZATREBEŽ (KANAL)       
SENIŠKI BREG 42 LEVPA SPODNJI ZATREBEŽ (KANAL)       
SENIŠKI BREG 47 (KANAL)       
SENIŠKI BREG 48 (KANAL)       
SKALNIŠKA CESTA 10 (NOVA GORICA)       
SKALNIŠKA CESTA 11 KROŽIŠČE PRI LAPOSU (NOVA GORICA)      
SKALNIŠKA CESTA 5 ODDIH NAD GOSTILNO STANOVANJSKI (NOVA GORICA)       
SLAVČE 1 KRIŽIŠČE PRED VASJO (BRDA)       
ŠLOVRENC 11 V VASI (BRDA)   
ŠLOVRENC 16 PROTI POKOPALIŠČU (BRDA)       
ŠMARTNO 5 POKOPALIŠČE (BRDA)  
ŠMARTNO 68 BREG PRI KAPELICI (BRDA)       
ŠMARTNO 78C PRED ODCEPOM ZA KOZANO (BRDA)   
ŠMARTNO 78D ČRTAŽE (BRDA)       
ŠMARTNO 80D OB CESTI (BRDA)       
ŠMARTNO 83 OB AVTOBUSNI POSTAJI PROTI KOZANI (BRDA)   
ŠMARTNO 93 MARTINJAK PRED VASJO KOZANA (BRDA)      
ŠMIHEL 16A LIVIŠČE-KRIŽIŠČE ŠMIHELJ OZELJAN (NOVA GORICA)   
ŠMIHEL 27 NA HRIBU PRED OSMICO (NOVA GORICA)       
ŠMIHEL 4 PADALCI (NOVA GORICA)       
ŠMIHEL 4 PRISTAJ.PADALCEV (NOVA GORICA)    
ŠMIHEL 41 NA HRIBU PRI VINKOTU (NOVA GORICA)      
ŠMIHEL 55 PRI CERKVI (NOVA GORICA)       
ŠMIHEL 58 JAMA POKOPALIŠČE (NOVA GORICA)       
SNEŽATNO 1 PRED VASJO (BRDA)   
ŠOLSKA ULICA 20 PRI TRAFO POSTAJI SOLKAN (NOVA GORICA)   
ŠOLSKA ULICA 25 (NOVA GORICA)      
ŠOLSKA ULICA 58 (NOVA GORICA)       
ŠOLSKA ULICA 60 (NOVA GORICA)       
ŠOLSKA ULICA 62 (NOVA GORICA)       
ŠOLSKA ULICA 66 (NOVA GORICA)       
SOŠKA CESTA 22 POT ZA POKOP.SOLKAN (NOVA GORICA)   
SOŠKA CESTA 31 POKOPALIŠČE SOLKAN (NOVA GORICA)       
SOŠKA CESTA 36 PRED ODCEPOM ZA ŽOGICO SOLKAN (NOVA GORICA)       
SOŠKA CESTA 38 PRED ODCEPOM ZA ŽOGICO SOLKAN (NOVA GORICA)       
SOŠKA CESTA 48 PUŠNIK & S SOLKAN (NOVA GORICA)       
SPODNJA BRANICA 31 PRI POTOKU (NOVA GORICA)   
SPODNJE BRDICE KRIŽIŠČE (BRDA)       
SREBRNIČEVA ULICA 31 ZA ZD DESKLE (KANAL)    
SREDNJE 3 V VASI (KANAL)   
STARA GORA 10A PROTI VOGRSKEM ZA MAKUCOM (NOVA GORICA)       
STARA GORA 14 VRH NA KRIŽIŠČU (NOVA GORICA)   
STARA GORA 18 PRI OK KORAL (NOVA GORICA)   
STARA GORA 24A 1.OD OK KORALA H.Š.24 PROTI (NOVA GORICA)       
STESKE 7 OB CESTI (NOVA GORICA)      
STJENKOVA ULICA 29A NAPREJ OD ŽELEZNIŠKE POSTAJE (ŠEMPETER-VRTOJBA)   
STRELIŠKA POT 14 POD KAPELO NOV OBJEKT (NOVA GORICA)    
STRELIŠKA POT 6 POD KAPELO (NOVA GORICA)   
STRMA POT 9 RAFUT NAD PRISTAVO NG (NOVA GORICA)      
STRMEC 3 (KANAL)      
SVETA GORA 2 (NOVA GORICA)       
TABOR 1A PRI DORENBERKU PRED VASJO (NOVA GORICA)   
TEMNICA 40 PRI IGRIŠČU (MIREN-KOSTANJEVICA)   
TOLMIN DIJAŠKA 14 DOM SOČA (TOLMIN)       
TOLMIN SKLADIŠČE (TOLMIN)     
TOMINČEVA UL. 2 SOLKAN (NOVA GORICA)   
TRG 31 O.Š. (RENČE VOGRSKO)       
TRG JOŽETA SREBERNIČA 8A SOLKAN (NOVA GORICA)   
TRNOVO 1H NOVO NASELJE (NOVA GORICA)      
TRNOVO 29A-REBEK (NOVA GORICA)       
TRNOVO 2D NOVO NASELJE PRI H.ŠT. 2D (NOVA GORICA)      
TRNOVO 32 (NOVA GORICA)       
TRNOVO 34E RIJAVCI OB CESTI TRNOVO (NOVA GORICA)      
TRNOVO 37 ZA TRGOVINO (NOVA GORICA)   
TRNOVO 51 OB CESTI PRI OVČARJU (NOVA GORICA)      
TRNOVO 7 GOZDARSKA HIŠA CESTA ZA RIJAVCE (NOVA GORICA)       
TRNOVO 83 RIJAVCI V VASI (NOVA GORICA)   
TRNOVO 88-KOVAČEVI (NOVA GORICA)       
TRNOVO 92 OB CESTI PROTI NEMCEM (NOVA GORICA)       
TRNOVO 98C ODCEP ZA MIMOVEC IZVEN VASI (NOVA GORICA)       
TRNOVO GLOBOKO CESTA PROTI ZAVRHU VOGLARJI (NOVA GORICA)   
TRNOVO NA MUROVI OB CESTI ZA TRPINOVŠČE (NOVA GORICA)       
TRNOVO NN PRED VASJO-PADALCI (NOVA GORICA)       
TRNOVO REZIJA OB CESTI ZA TRPINOVŠČE (NOVA GORICA)   
TRNOVO TRPINOVŠČE-VIKENDI (NOVA GORICA)      
TRNOVO ZAVRH DOLINA PRI TRNOVEM (NOVA GORICA)       
TRUBARJEVA 5A NAPREJ OD JASLI (NOVA GORICA)   
TRUBARJEVA ULICA 5 JASLI MOJCA (NOVA GORICA)       
TRUBARJEVA ULICA 9A (NOVA GORICA)    
TUMOVA ULICA 3 NASPROTI VRTCA (NOVA GORICA)   
TURELI 2 PRI O.Š.RENČE (RENČE VOGRSKO) 
TURELI 28 RENČE PRI DARINKI (RENČE VOGRSKO)   
UKANJE 3 (KANAL)      
UL. 9 SEPTEMBRA 62A MLADINSKI DOM (ŠEMPETER-VRTOJBA)   
UL. 9. SEPTEMBRA 140 POKOPALIŠČE VRTOJBA (ŠEMPETER-VRTOJBA) 
UL. 9. SEPTEMBRA 235 PRI MOSTU OB VRTOJBICI (ŠEMPETER-VRTOJBA)   
UL. BRATOV HVALIČ 138 DAMBER 2 (NOVA GORICA)   
UL. BRATOV HVALIČ 150 DAMBER 1 (NOVA GORICA)   
UL. BRATOV HVALIČ 91 DAMBER 3 NA VRHU (NOVA GORICA)   
UL. GRAD. BRIGADE 23 - 4 KINGS BAR (NOVA GORICA)   
UL. GRAD. BRIGADE 3 - 7 NA KONCU PARKIRIŠČA (NOVA GORICA)   
UL. GRAD. BRIGADE 3 ZA LEKARNO (NOVA GORICA)       
UL. GRAD. BRIGADE 31 - 2 PRI KNJIŽNICI (NOVA GORICA)   
UL. GRAD. BRIGADE 33 - 3 NA SREDINI LEVO (NOVA GORICA)   
UL. GRAD. BRIGADE 49 - 1 NA ZAČETKU LEVO (NOVA GORICA)  
UL. GRAD. BRIGADE 4A - 6 PRI FURS (NOVA GORICA)   
UL. GRAD. BRIGADE 63 - KARE 8 VHOD V GARAŽE (NOVA GORICA)   
UL. LUDVIKA SLOKARJA 2 OB PARKU SOLKAN (NOVA GORICA)   
UL. NA LOKVI 18 NA VRHU PRI OTROŠKIH IGRALIH (ŠEMPETER-VRTOJBA)   
UL. NA LOKVI 2 - GRIČI PRED BET.ZIDOM ČUKLJE (ŠEMPETER-VRTOJBA)   
UL. NIKOLE TESLE 33A-PSO ŠEMPETER (ŠEMPETER-VRTOJBA)   
UL. PART. TEHNIKE 6 PRI TEHTNICI CERO (NOVA GORICA)       
UL. RADA SIMONITIJA 17 VETRIŠČE SEVER (NOVA GORICA)   
UL. TOLMIN. PUNTARJEV 10 PDG (NOVA GORICA)   
UL. TOLMIN. PUNTARJEV 14 - 9 SLOVENIKA (NOVA GORICA)   
UL. TOLMIN. PUNTARJEV 4 NEBOTIČNIK (NOVA GORICA)   
UL. VINKA V. 102B OD GOST. KOMEL (NOVA GORICA)    
UL. VINKA V. 103C LOKE-NA DESNO KROMBERK (NOVA GORICA)   
UL. VINKA V. 130 ODCEP PROTI GRADU OB CEST KROMBER (NOVA GORICA)   
UL. VINKA V. 150B LOKE PRI AVTO. POSTAJI KROMBERK (NOVA GORICA)   
UL. VINKA V. 38 POD VRTCEM ČRIČEK KROMBERK (NOVA GORICA)   
UL. VINKA V. 72 V DOLINI NAPREJ OD BRONZI BARA KRO (NOVA GORICA)   
UL. VINKA. V. 54 PRI ZAKLONIŠČU OB GLAVNI CES (NOVA GORICA)  
UL. VINKA. V. 6 NASPROTI KIA SERVIS (NOVA GORICA)   
UL. ZAPUČKE 7 PRI MOSTU VHOD PRI GRIČIH VRTOJBA (ŠEMPETER-VRTOJBA)   
UL.A.GABRŠČKA 2 PRI O.Š. ŠEMPETER (ŠEMPETER-VRTOJBA) 
UL.FRANCA BALIČA 1 PODMARK PRI MARKETU (ŠEMPETER-VRTOJBA)   
UL.IVANA SULIČA 12A PODMARK 2 (ŠEMPETER-VRTOJBA)   
UL.IVANA SULIČA 14C PODMARK 3 (ŠEMPETER-VRTOJBA) 
UL.IVANA SULIČA 4A PODMARK 1 (ŠEMPETER-VRTOJBA)   
UL.ŠANTLOVIH 2 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT POD KAPELO (NOVA GORICA)   
ULICA 25. MAJA 17 (NOVA GORICA)       
ULICA 25. MAJA 29 NA KRIŽIŠČU UL. J.MIHEVCA (NOVA GORICA)   
ULICA 25. MAJA 71 VRH SMREKE ROŽNA (NOVA GORICA)   
ULICA 9. MAJA 13 GRČA-ROŽNA DOLINA (NOVA GORICA)   
ULICA 9. SEPTEMBRA 137 (ŠEMPETER-VRTOJBA)       
ULICA 9. SEPTEMBRA 137 A (ŠEMPETER-VRTOJBA)       
ULICA 9. SEPTEMBRA 247 (ŠEMPETER-VRTOJBA)       
ULICA 9. SEPTEMBRA 34 BLOK (ŠEMPETER-VRTOJBA)      
ULICA ANDREJA GABRŠČKA 1 (ŠEMPETER-VRTOJBA)       
ULICA BORISA KALINA 1 PRI ŠOLI SOLKAN (NOVA GORICA)  
ULICA GRADNIKOVE BRIGADE 1 (NOVA GORICA)       
ULICA KLEMENTA JUGA 7 (NOVA GORICA)       
ULICA MARIJA KOGOJA 46 (NOVA GORICA)  
ULICA MILOJKE ŠTRUKELJ 62 (NOVA GORICA)       
ULICA MILOJKE ŠTRUKELJ 66 (NOVA GORICA)       
ULICA MILOJKE ŠTRUKELJ 68 (NOVA GORICA)       
ULICA MILOJKE ŠTRUKELJ 70 (NOVA GORICA)       
ULICA MILOJKE ŠTRUKELJ 70A (NOVA GORICA)       
ULICA MILOJKE ŠTRUKELJ 74 (NOVA GORICA)       
ULICA MILOJKE ŠTRUKELJ 76 (NOVA GORICA)       
ULICA MILOJKE ŠTRUKELJ 80 (NOVA GORICA)       
ULICA NIKOLE TESLE 18 PRI ŽEL. PREHODU (ŠEMPETER-VRTOJBA)   
ULICA P. TOMAŽIČA 1 PRISTAVA RAFUT (NOVA GORICA)   
ULICA PADLIH BORCEV 13 (ŠEMPETER-VRTOJBA)       
ULICA PART. TEHNIKE 6 PRED ODLAGALIŠČEM (NOVA GORICA)   
ULICA PARTIZANSKE TEHNIKE 6 - CERONG (NOVA GORICA)       
ULICA VINKA VODOPIVCA 23 (NOVA GORICA)       
V MLINU 18 ŠEMPETER (ŠEMPETER-VRTOJBA)   
VARDA 3 SPODAJ NAD VETRIŠČEM (NOVA GORICA)   
VEDRIJAN 4 PRED VASJO (BRDA)   
VEDRIJAN 56 PROTI DOBROVEM (BRDA)       
VEDRIJAN NN POD VASJO KOSOVNI (BRDA)   
VELIKA POT 14 - IND. CONA SOLKAN NA PARKIRIŠČU (NOVA GORICA)   
VELIKA POT 15A - IND. CONA SOLKAN OB ŽELEZNICI        
VIPAVSKA C. 130A AJŠEVICA VRH PRI AVTO. POSTAJI (NOVA GORICA)   
VIPAVSKA C. 2C OTROŠKO IGRIŠČE ROŽNA DOLINA (NOVA GORICA)       
VIPAVSKA CESTA MIKLAVNIK ZA BAJTO SLEPA ULICA (NOVA GORICA)       
VIPAVSKA CESTA 100D PRI BAJTI (NOVA GORICA)   
VIPAVSKA CESTA 112 PRED OCEPOM ZA ODLAGALIŠČE (NOVA GORICA)      
VIPAVSKA CESTA 116 OD BAJTE PRI MOSTU (NOVA GORICA)      
VIPAVSKA CESTA 126 PRED OCEPOM ZA ODLAGALIŠČE (NOVA GORICA)      
VIPAVSKA CESTA 13 (NOVA GORICA)       
VIPAVSKA CESTA 15 OD NADVOZA DESNO OB CESTI (NOVA GORICA)   
VIPAVSKA CESTA 15 PRIMEX ROŽNA DOLINA (NOVA GORICA)   
VIPAVSKA CESTA 2 CARINARNICA ROŽNA DOLINA (NOVA GORICA)       
VIPAVSKA CESTA 5 ZA PETROLOM NA ZAČETKU UL.25.MAJA (NOVA GORICA)   
VIPAVSKA CESTA 55 ZA MERKURJEM (NOVA GORICA)   
VIPAVSKA CESTA 64 ZA 924 BAROM PRI MIZARJU (NOVA GORICA)      
VIPAVSKA CESTA 80 PRI TRAFO POSTAJI (NOVA GORICA)   
VIPAVSKA CESTA 90 ZA RASTLINJAKOM (NOVA GORICA)   
VIPOLŽE 20B NA NOGOMETNEM IGRIŠČU (BRDA)       
VIPOLŽE 26A PRI NOGOMETNEM IGRIŠČU (BRDA)   
VIPOLŽE 34B VILA (BRDA)   
VIPOLŽE 40A V VASI V KRIŽIŠČU (BRDA)   
VIPOLŽE 5B PRI MOSTU OB BENCINSKEM SERVISU (BRDA)   
VIPOLŽE 61 MOTOCLUB BLIZU GOSTILNE PRI ROŠEVIH (BRDA)       
VIPOLŽE 63 ODCEP ZA DOBROVO BIFE SIMČIČ (BRDA)   
VIPOLŽE 76 NASPROTI TRGOVINE PRI NOVEM GRADU (BRDA)   
VIPOLŽE 87 NA VRHU VASI OB CESTI PROTI KOZANI (BRDA)   
VIŠNJEVIK 1 STARO ODLAGALIŠČE (BRDA)   
VIŠNJEVIK 23 OB CESTI PRI VINARSTVU ERZETIČ (BRDA)   
VIŠNJEVIK 40 PROTI GRADNO NA OVINKU (BRDA)       
VIŠNJEVIK PRI H. ŠT. 33 (BRDA)   
VITOVLJE 15A PRIREDITVENI PROSTOR (NOVA GORICA)   
VITOVLJE 23 STARA ŠOLA V VASI (NOVA GORICA)      
VITOVLJE 29A NA OVINKU POD VASJO (NOVA GORICA)      
VITOVLJE 43 NOVO NASELJE ČIKAVEC (NOVA GORICA)   
VITOVLJE 45G BRDO PRED ČIKAVCEM NAD KMEČ.TURIZ. (NOVA GORICA)      
VITOVLJE 46A ČIKAVC (NOVA GORICA)      
VITOVLJE 63C DOLENJE POD VASJO (NOVA GORICA)   
VITOVLJE 66 KRIŽIŠČE SVETA LUCIJA (NOVA GORICA)   
VITOVLJE 70A BADALIČI NAD DOLENJAMI (NOVA GORICA)       
VITOVLJE 73A PRI OLGI VISOKO (NOVA GORICA)   
VITOVLJE 7C UŽIČE (NOVA GORICA)       
VITOVLJE 82 VISOKO 1. DESNO (NOVA GORICA)       
VITOVLJE 87 VISOKO LEVO V VASI (NOVA GORICA)      
VITOVLJE 91 BRCE VHOD ZA STARO ŠOLO ŠEMPAS (NOVA GORICA)      
VODOVODNA POT 6 PRI A+A (NOVA GORICA)   
VOGLARJI 1 PRI H.Š.1 (NOVA GORICA)     
VOGLARJI 31 NA HRIBU (NOVA GORICA)       
VOGLARJI 32 ZASELEK ZAGRAJA V DOLINI (NOVA GORICA)       
VOGLARJI 44 (NOVA GORICA)       
VOGLARJI 47 OSNOVNA ŠOLA (NOVA GORICA)       
VOGLARJI NA KRIŽIŠČU PRI AVTOBUSNI POSTAJI (NOVA GORICA)    
VOGRŠČEK NN VHOD IZ OSEKA ČEZ MOST (RENČE VOGRSKO)       
VOGRŠČEK NN VHOD IZ OSEKA PRED MOSTOM (RENČE VOGRSKO)       
VOGRSKO 113 PRED OCEPOM ZA AC (RENČE VOGRSKO)   
VOGRSKO 118 PRI VRTNEM CENTRU (RENČE VOGRSKO)   
VOGRSKO 137 KRIŽIŠČE ZA STARO GORO (RENČE VOGRSKO)      
VOGRSKO 142 PRI BUNKERJU NA OVINKU ZA VOGRSKO (NOVA GORICA)      
VOGRSKO 144A HIŠA PRED BUNKERJEM POT ZA VOGRSKO (NOVA GORICA)       
VOGRSKO 145 (RENČE VOGRSKO)       
VOGRSKO 155A NA DESNI POT ZA STARO GORO (RENČE VOGRSKO)       
VOGRSKO 157A ODCEP ZA STARO GORO (RENČE VOGRSKO)   
VOGRSKO 158I NASELJE (RENČE VOGRSKO)      
VOGRSKO 167 BREŽIČE PRI CEGLIH VOGRSKO (RENČE VOGRSKO)       
VOGRSKO 183 OB CESTI PRI STARI PIPI (RENČE VOGRSKO)      
VOGRSKO 32 NAD DVORCEM PRI EL. DROGU (RENČE VOGRSKO)   
VOGRSKO 45 PRED MOSTOM ČEZ VOGRŠČEK (RENČE VOGRSKO)      
VOGRSKO 7 ZADRUŽNI DOM ZA BIVŠO TRGOVINO (RENČE VOGRSKO)   
VOGRSKO 73A PRED MOSTOM ČEZ VOGRŠČEK (RENČE VOGRSKO)       
VOGRSKO 87 JAZBINE POT OD POKOPALIŠČA (RENČE VOGRSKO)       
VOGRSKO 9 PRI ŽEL. PREHODU (RENČE VOGRSKO)   
VOGRSKO 92 PRI POKOPALIŠČU (RENČE VOGRSKO)   
VOGRSKO123 OB GLAVNI CESTI (RENČE VOGRSKO)       
VOJKOVA CESTA 107A BLOKI "HAWAI" NG (NOVA GORICA)  
VOJKOVA CESTA 31 NAPREJ OD HERMELIKE (NOVA GORICA)       
VOJKOVA CESTA 31 ODCEP ŽABJI KRAJ (NOVA GORICA)   
VOJKOVA CESTA 39 NASPROTI KARE 8 ZA ZIDOM SOLKAN (NOVA GORICA)       
VOJKOVA CESTA 49 (NOVA GORICA)      
VOJKOVA CESTA 49 ZA EUROSPINOM (NOVA GORICA)    
VOJKOVA CESTA 6 PRI HECU (NOVA GORICA)  
VOJŠČICA 18 PRI VODNJAKU PROTI SELAM NA KRASU (MIREN-KOSTANJEVICA)   
VOJŠČICA 37 PRED CERKVIJO (MIREN-KOSTANJEVICA)   
VOJŠČICA 41 PLESIŠČE (MIREN-KOSTANJEVICA)   
VOJŠČICA 44 PRI GOSTILNI (MIREN-KOSTANJEVICA)   
VOJŠČICA 65 OB CESTI (MIREN-KOSTANJEVICA)   
VOLČJA DRAGA 10D OB PROGI LOVČEVA DRAGA (RENČE VOGRSKO)   
VOLČJA DRAGA 30 NASPROTI ŽIVEXA (RENČE VOGRSKO)   
VOLČJA DRAGA 4 POKOPALIŠČE 1.SV (RENČE VOGRSKO)   
VOLČJA DRAGA 43D (RENČE VOGRSKO)       
VOLČJA DRAGA 50 POLJE ODCEP LEVO PROTI PRVAČINI (RENČE VOGRSKO)   
VOLČJA DRAGA 60 PRED VHODOM V ŽEL. POSTAJO (RENČE VOGRSKO)   
VOLČJA DRAGA 72 LOMOVO - KOLOTOVO (RENČE VOGRSKO)   
VRHOVLJE PRI KOJSKEM 2B OB GLAVNI CESTI (BRDA)    
VRHOVLJE PRI KOJSKEM 7 V VASI (BRDA)   
VRHOVLJE PRI KOŽBANI 4 (BRDA)       
VRTOČE 7 ZA ODCEPOM ZA JERABIŠČE (MIREN-KOSTANJEVICA)   
VRTOJBENSKA C. 11 ZLATA KAPLJICA (ŠEMPETER-VRTOJBA)   
VRTOJBENSKA C. 19B PRI POŠTI ŠEMPETER (ŠEMPETER-VRTOJBA)   
VRTOJBENSKA CESTA 41 (ŠEMPETER-VRTOJBA)   
VRTOJBENSKA CESTA 50 (ŠEMPETER-VRTOJBA)      
XXX. DIVIZIJE 3B NOVI OBJEKT LEVI BOKS (NOVA GORICA)  
XXX. DIVIZIJE 3B V BOKSU 2 (NOVA GORICA)       
XXX. DIVIZIJE 48 - 3-20, 4-21 (NOVA GORICA)  
XXX. DIVIZIJE 58 - 22 ZA SEMAFORJEM (NOVA GORICA)   
ZAGOMILA 2 PRI TABLI (KANAL)      
ZAGORA 1 V VASI (KANAL)      
ZAGORJE V VASI PRI GRGARJU PROTI RAVNICI (NOVA GORICA)   
ZALI BREG 53 NA KONCU VASI OB CESTI ZA DOBROVO (BRDA)       
ZALI BREG 8A NA KRIŽIŠČU ZA V VAS (BRDA)   
ZALOŠČE 12B PRI ZALOŠČANU (NOVA GORICA)   
ZALOŠČE 30S NA GMAJNI PRI KMETIJI GREGORIČ (NOVA GORICA)   
ZALOŠČE 63 POKOPALIŠČE (NOVA GORICA)       
ZAPOTOK 1 V VASI (KANAL)       
ZATOLMIN RECIKLAŽNI CENTER ŠTRKLEPCE (TOLMIN)       
ZBC HUM (BRDA)       
ZBC KANAL PLAZ PROTI BODREŽU (KANAL)      
ZBC ŠEMPETER (ŠEMPETER-VRTOJBA)       
ZBC TRNOVO (NOVA GORICA)     
ŽNIDARČIČEVA UL.7C NA AVTOBUSNI PRI HARDIJU (ŠEMPETER-VRTOJBA)   
ŽNIDARČIČEVA ULICA 15 (ŠEMPETER-VRTOJBA)       
ŽNIDARČIČEVA ULICA 3 ZA EUROSPINOM (ŠEMPETER-VRTOJBA)