Eko otoki

Ekološki otoki so skupine smetnjakov za ločeno zbiranje odpadkov. Namenjeni so zbiranju odpadkov, ki se jih lahko reciklira. To so raznovrstne embalaže in paprini odpadki. 

Zbrane odpadke komunalno podjetje odpelje v center za ločeno zbiranje odpadkov. Tam odpadke še enkrat pregledajo ali jih lahko reciklirajo. Odpadke, ki jih lahko recikliramo odpeljejo v centre za recikliranje. Odpadke, ki jih ne moremo reciklirati odpeljejo na deponijo.

ekootokvodilna3

 

Promocijska zgibanka v PDF formatu

 

 

 

 

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

+386 (0)5 33 55 303

Ravnanje z odpadki

05 33 55 331

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje