Zeleni zabojniki za mešane komunalne odpadke

Namenjeni so za zbiranje vseh NEnevarnih odpadkov, ki NE sodijo v zabojnike za zbiranje ločeno zbranih frakcij (vsi odpadki, ki ne sodijo in se jih ne da predelati in izločiti z ločenim zbiranjem odpadkov na ekoloških otokih).

V zeleni zabojnik NE ODLAGAJTE odpadkov, ki jih je mogoče razvrstiti v ostale zabojnike za ločene frakcije in se jih lahko ponovno uporabi, reciklira ali ločeno zbira (vanje NE SODI odpadna električna in elektronska oprema, nevarne snovi, gradbeni material, večkji kosi embalaže, kovine, olja, zdravila).

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

Ravnanje z odpadki

05 33 55 327

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje