Zbirni centri

Komunala Nova Gorica d.d. izvaja javno službo zbiranja, odvoza in odlaganja odpadkov v občinah:

  • Brda,
  • Kanal ob Soči,
  • Mestna občina Nova Gorica,
  • Miren - Kostanjevica,
  • Renče - Vogrsko

Zbirni center

Zbirni center je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz širše okolice izvajalcu javne službe prepuščajo te frakcije in kosovne odpadke. Zbirni center je lahko hkrati urejen tudi kot zbiralnica nevarnih frakcij.
V zbirnem centru so postavljeni veliki zabojniki, pred vsakim je tabla, kjer je napisano, kaj spada v določen zabojnik. Za zbiranje in začasno shranjevanje nevarnih odpadkov je urejen poseben prostor.

Več o zbirnem centru preberite v zgibanki: 

Zbirni center

 Promocijska zgibanka v PDF formatu

 

 

 

Lokacije zbirnih centrov na zemljevidu

Ravnanje z nevarnimi frakcijami komunalnih odpadkov

Informacija o odstranjevanju odsluženih sijalk

Informacije o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo

 

 

ZBIRNI CENTRI-seznam in URNIKI

Naprošamo vas, da ob obisku zbirnega centra upoštevate spremenjen režim dela z upoštevanjem predpisanih medsebojnih razdalj  med vami in drugimi osebami, ki so takrat v zbirnem centru. Razdalja med osebami na zbirnem centru mora biti najmanj 2 metra. Več v arhivu novic na prvi strani.

 

URNIK ZBIRNIH CENTROV - velja od 1.1.2021 dalje

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

+386 (0)5 33 55 303

Ravnanje z odpadki

05 33 55 331

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje