Zbirni centri

Komunala Nova Gorica d.d. izvaja javno službo zbiranja, odvoza in odlaganja odpadkov v občinah:

  • Brda,
  • Kanal ob Soči,
  • Mestna občina Nova Gorica,
  • Miren - Kostanjevica,
  • Renče - Vogrsko in
  • Šempeter – Vrtojba

Zbirni center

Zbirni center je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz širše okolice izvajalcu javne službe prepuščajo te frakcije in kosovne odpadke. Zbirni center je lahko hkrati urejen tudi kot zbiralnica nevarnih frakcij.
V zbirnem centru so postavljeni veliki zabojniki, pred vsakim je tabla, kjer je napisano, kaj spada v določen zabojnik. Za zbiranje in začasno shranjevanje nevarnih odpadkov je urejen poseben prostor.

Več o zbirnem centru preberite v zgibanki: 

Zbirni center

 Promocijska zgibanka v PDF formatu

 

 

 

Lokacije zbirnih centrov na zemljevidu

Ravnanje z nevarnimi frakcijami komunalnih odpadkov

Informacija o odstranjevanju odsluženih sijalk

Informacije o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo

 

 

ZBIRNI CENTRI-seznam in URNIKI

Obveščamo vas, da zaradi preprečevanja širjenja okužbe koronavirusa, zapiramo zbirne centre za kosovne in druge vrste odpadkov po občinah Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko in  Šempeter-Vrtojba.  Odprt ostaja le zbirni center na CERO v Stari Gori.  Vstop  in gibanje v  Centru bo omejeno na eno stranko naenkrat.  Omenjeni ukrep je potreben za zagotavljanje priporočene razdalje med posamezniki, to je meter in pol.

 

URNIK ZBIRNIH CENTROV - v času izrednih razmer urnik ne velja

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

+386 (0)5 33 55 303

Ravnanje z odpadki

05 33 55 331

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje