Zaposleni

Tel. NC: 05 33 55 300

Darko Ličen - direktor

Nataša Znidarčič - vodja finančno računovodskega oddelka

Dario Rolih - vodja PE ravnanje z odpadki

Uroš Rosa - vodja PE vzdrževanje komunalnih objektov

Janko Škarabot - vodja delavnic

Boštjan Milavec - vodja delovne enote pogrebna služba
                                                                                       

Boštjan Budihna - operativni vodja del v enoti vzdrževanje objektov                        

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje