Obvestilo o povišanju cen storitev ravnanja z odpadki za gospodinjstva

Obvestila za občane |

05.02.2014

Občane Mestne občine Nova Gorica in občin Šempeter - Vrtojba, Miren - Kostanjevica, Brda, Kanal in Renče - Vogrsko obveščamo o spremenjenem obračunu storitev ravnanja z odpadki. Storitve ravnanja z odpadki se  obračunavajo skladno z veljavno zakonodajo (Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja).

Cenike ravnanja z odpadki si lahko ogledate na naši spletni strani www.komunala-ng.si / zbiranje in odvoz odpadkov / ceniki in obrazci. Prilagamo tudi dokument s pojasnili glede oblikovanja novih cen ravnanja z odpadki.
 

 

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

+386 (0)5 33 55 303

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje