OMILJENI PREVENTIVNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE KORONAVIRUSA (COVID 19) NA PODROČJU POGREBNE DEJAVNOSTI Z VELJAVO OD 18.5.2020

Obvestila za občane |

19.05.2020

Stranke obveščamo, da je Vlada RS sprejela omiljene ukrepe vezane na izvedbo pogrebnih svečanosti z veljavo od 18.5.2020. Ob izvedbi pogrenbi svečanosti veljajo naslednja pravila:

  • Dve osebi,  ki ne kažeta znakov okužbe, lahko hkrati vstopita v pisarno pogrebne službe z masko na obrazu.  S tem zagotavljamo priporočeno varnostno razdaljo vsaj 2 m med osebami. Pred vstopom je obvezna uporaba razkužila za roke pred pisarno. Žal se s strankami do nadaljnjega še ne bomo rokovali.
  • Zaradi možnosti okužbe do nadaljnjega še ne moremo izvajati obiskov na domu z namenom dogovora  o organizaciji pogreba.
  • Stranke prosimo za razumevanje, ker je za naše zaposlene do nadaljnjega obvezna uporaba zaščitnih mask, kar je priporočljivo tudi za udeležence pogrebnih slovesnosti.
  • Pogrebne slovesnosti se lahko udeleži do največ 50 ljudi, ki ne kažejo znakov okužbe s COVID19. Prosimo svojce, da udeležencem slovesnosti odsvetujete rokovanje kot izrek sožalja.
  • Odsvetujemo uporabo poslovilne vežice v primernih vremenskih pogojih. V neugodnih vremenskih pogojih pa naj bo vstopanje v vežico posamično z upoštevanjem varnostne razdalje, med zadrževanjem v vežici je potrebno uporabljati zaščitno masko in pred vstopom vanjo razkužiti roke.
  • Zaradi morebitnega prenosa virusa, do nadaljnjega ne bo mogoče kropljenje pokojnika.
  • Do nadaljnjega odsvetujemo tudi izvajanje poslovitve pred upepelitvijo.
  • V primeru smrti zaradi okuženosti s koronavirusom se krsta s pokojnikom ne odpira in se ne izvaja poslovitve pred upepelitvijo.
  • Za zadeve v zvezi z najemom grobov vas prosimo, da nas pokličete na telefon 05 33 55 300 ali posredujete elektronsko pošto pogrebna@komunala-ng.si

Verjamemo, da z razumevanjem sprejemate zgoraj navedene ukrepe, saj so sprejeti v smeri zaščite zdravja ljudi in trajajo do nadaljnjega.

Skupaj poskrbimo, da kar najbolj omejimo širjenje virusa.

 

KOMUNALA Nova Gorica d.d.

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

+386 (0)5 33 55 303

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje