Napaka v QR kodi

aktualno |

13.03.2024

Zaradi programske napake je v QR kodi poslanih opominov pred tožbo naveden napačen znesek dolga. Pravilen znesek je zapisan s številko na dokumentu.

Dolžnike, ki so prejeli te opomine prosimo, naj pri plačilu upoštevajo znesek, napisan na dokumentu.

Za napako se opravičujemo.

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje