Objava - ravnanje z odpadki

aktualno |

27.05.2024

Podjetje KOMUNALA NOVA GORICA d.d. je  vpisano v evidenco prevoznikov, posrednikov in zbiralcev odpadkov, ki jo vodi Agencija Republike Slovenije za okolje pod številko iz evidence 35469-26/2011.

Registrirani smo za zbiranje tako rekoč vseh odpadkov, ki nastajajo kot posledica opravljanja :

  • gostinske dejavnosti (odpadna hrana, jedilno olje)
  • gradbene dejavnosti (beton, opeka, ploščice, keramika, les, mešanice kovin, zemlje in kamenja, azbestno cementnih odpadkov…)
  • zdravstvene  dejavnosti  (ostri predmeti, kemikalije)
  • dejavnosti čiščenja odpadnih vod (blata in mulji čistilnih naprav)
  • dejavnosti predelave odpadkov (železove kovine, barvne  kovine, plastike in gume)
  • dejavnostih industrije  usnja, krzna in tekstilij (odpadni sestavljeni materiali, odpadki iz krzna in usnja, obdelana tekstilna vlakna
  • proizvodnje, priprave, dobave in uporabe sredstev za površinsko zaščito (barve, laki in emajli), lepil, tesnilnih mas in tiskarskih barv (barve, ostružki plastike, zamaščene krpe, absorbenti, izrabljena brusilna telesa,
  • obdelave in predelave lesa ter proizvodnje ivernih plošč in pohištva, vlaknin, papirja in kartona (lubje, žagovina, oblanci, sekanci, les).

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje