Odprtje zbirnih centrov po občinah

Obvestila za občane |

09.04.2020

Prebivalce obveščamo  da bomo z dnem 14.04.2020 ODPRLI VSE ZBIRNE CENTRE V OBČINAH (po veljavnih urnikih, ki so objavljeni na spletni strani

https://www.komunala-ng.si/ravnanje-z-odpadki/zbirni-centri/ oz.

https://www.komunala-ng.si/mma/urnikzc592018/2018090609353251/?m=1536219332,

kjer izvajamo javno službo (BRDA, KANAL OB SOČI, MIREN-KOSTANJEVICA, RENČE – VOGRSKO, MO NOVA GORICA, ŠEMPETER – VRTOJBA).

Naprošamo vas, da upoštevate spremenjen režim dela z upoštevanjem predpisanih medsebojnih razdalj  med vami in drugimi osebami, ki so takrat v zbirnem centru. Razdalja med osebami na zbirnem centru mora biti najmanj 2 metra.

Pri oddaji odpadkov vas bo zaposleni KOMUNALE Nova Gorica na zbirnem centru zaradi zagotavljanja varnostne razdalje le usmeril do posode, kamor je potrebno odpadek odložiti.

Priporočeno je, da so odpadki že vnaprej sortirani in tako pripravljeni na čimprejšno oddajo zaradi zmanjšanja časa oddaje in zadrževanja v zbirnem centru.

V primeru, da ste odpadke pripeljali ob uri, ko zbirni center ne obratuje, vas opozarjamo, da odpadke ne odlagate pred vrati ali jih stavite čez ograjo zbirnega centra, ker s tem povzročate onesnaževanje okolja in višje stroške izvajanja javne službe zaradi naknadnega pospravljanja in odlaganja odpadkov v ustrezne zabojnike.

Prav tako bomo za gospodinjstva začeli z dostavo naročenih zabojnikov za kosovne odpadke na dom (dostava in odvoz zabojnika se zaračunata).

 

Lep pozdrav

KOMUNALA NOVA GORICA D.D.

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

+386 (0)5 33 55 303

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje