Storitve

Enota komunalne gradnje gradi, obnavlja objekte nizkih gradenj. Izvajamo in smo že izvajali:

 • gradnjo in rekonstrukcijo cest, pločnikov in kolesarskih stez;
 • gradnjo vodovoda in vodovodnih priključkov;
 • gradnjo kanalizacij in kanalizacijskih priključkov;
 • gradnjo vseh vrst kabelski kanalizacij (telefon, elektrika, optični kabel, KATV, itd..);
 • tlakovanje površin iz umetnega kamna (beton) – razni tlakovci, prane plošče, travne plošča in podobno;
 • tlakovanje površin iz kamnin – porfido, kocke in podobno;
 • zarisovanje in barvanje transportnih poti v skladiščnih prostorih;
 • zarisovanje in barvanje talne prometne signalizacije;
 • gradnjo žarnih niš na pokopališčih;
 • gradnjo in obnova pokopališč in pokopaliških objektov – grobna polja in vežice;
 • gradnjo avtobusnih postajališč;
 • postavitev plakatnih mest;
 • gradnjo otroških in športnih igrišč;
 • gradnjo objektov na Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica;
 • gradnjo ekoloških otokov in zbirnih centrov;


Redno vzdržujemo parkirne hiše, fontane, ceste in ulice. Vzdrževanje obsega naslednje storitve:

 • redno vzdrževanje cest in ulic, pločnikov in kolesarskih stez;
 • redno vzdrževanje cestno prometne signalizacije;
 • redno vzdrževanje talne signalizacije (barvanje in označevanje);
 • redno vzdrževanje semaforjev in znakov z notranjo osvetlitvijo;
 • redno vzdrževanje mostov in galerij ter varovalnih ograj;
 • vzdrževanje bankin in brežin ob cestah (košnja trave, obsekovanje vej, itd..);
 • redno urejanje odvodnjavanja meteornih voda iz prometnih površin;
 • izvajanje del v zimski službi na območju mesta Nova Gorica, občine Šempeter-Vrtojbe in nekaterih krajevnih skupnosti;
 • redno vzdrževanje električne instalacije v parkirnih hišah na območju meta Nova Gorica;
 • redno vzdrževanje črpališča v parkirni hiši;
 • redno vzdrževanje fontane.

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

Komunalne gradnje, vzdrževanje objektov

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje