Javne površine

Parki 6

Mesto Nova Gorica slovi po svoji urejenosti in obsežnih zelenih površinah. Na evropskemu tekmovanju v izgledu mesta 'Entente florale' v letu 2000 je zasedla 3. mesto. Nova Gorica je bila najlepše slovensko mesto po izboru Turistične zveze Slovenije v letu 2006.

Park 7

 

 

 

 

Park 8Naši izkušeni vrtnarji, strokovno osebje dnevno skrbi za izgled mesta. Z občinskimi organi sodelujemo, svetujemo, izbiramo najboljše rešitve. In dokaz so nasadi vrtnic po mestu, pokošene zelenice, obrezano drevje, urejeno grmičevje. Ste kdaj pogledali zasajeno drevje v Novi Gorici? In če imate  svoje pripombe, nam pišite, vaša razmišljanja in pripombe bomo skupaj z občinskimi službami ustrezno obravnavali. Združimo sile in se skupaj potrudimo, da bo naše mesto čisto, lepo in prijazno. Naj bo v ponos vsem meščanom.

Vzdrževanje javnih površin
Vzdrževanje zelenih površin
Ureditve okolic podjetij

Zunanja ureditev okolice pri HIŠI EUROPE ob Erjavčevi ulici

Vzdrževanje javnih površin obsega:

 • kombinirano pometanje,
 • strojno in ročno pometanje prometnih površin in prireditvenih prostorov,
 • pranje tlakovanih in asfaltnih površin,
 • čiščenje parkirišč in garažnih hiš, čiščenje peskolovov,
 • odstranjevanje navlake iz površin, praznjenje uličnih košev

Čistilno, pometalni stroj, Hako 1600    city fant 5000    kom

Vzdrževanje zelenih površin obsega:

 • košnja zelenih površin
 • grabljenje zelenih površin
 • prezračevanje ruše
 • uničevanje plevela s kemičnimi sredstvi
 • gnojenje zelenih površin
 • ponovne zatravitve uničenih površin
 • oskrba cvetličnih nasadov s pletjem, okopavanjem, gnojenjem, obrezovanjem

Urejen nasad vrtnic ob Lavričevi ulici

Pred občinsko stavbo v Novi Gorici

Nova Gorica je mesto vrtnic.  Trenutno nasadi vrtnic pokrivajo 2.200 m2 površine. Nasadi so locirani  v centru mesta, delno tudi na vpadnicah v mesto.

Največji in najdaljši nasad je v krožišču  Na  Grčni,  ki zavzema površino 180 m2 s  850 vrtnicami   sorte Rotillia. Drugi največji nasad se bohoti v  obcestnem pasu  ob ulici Tolminskih puntarjev, ki se podaljšuje  v  pas pred Krajevno skupnostjo ob Erjavčevi ulici. V pasu je  posajenih 700 vrtnic sorte Maxi vita. Ta nasad je bil leta 2011 na Festivalu vrtnic izbran za najlepši nasad mesta.Ob križišču  Ulice Gradnikove brigade z Lavričevo ulico se razprostira  nasad  vrtnic z  sorto Bad Birnbach . Tudi  ta sorta mnogocvetnih vrtnic je bila nagrajena in sicer v Arboretumu Volčji potok leta 2005. Nasad zavzema površino 165 m2.

 

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

Vzdrževanje površin, zelenic, urejanje okolja, pokopališka dejavnost

05 33 55 319

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje