V primeru smrti

Pogrebni priročnik za svojce

Ko nastopi smrt na domu

V primeru smrti na domu mora pokojnika pregledati zdravnik - mrliški preglednik. Zato morajo svojci o smrti obvestiti pristojno mrliško pregledno službo oz. dežurnega zdravnika v lokalnem zdravstvenem domu, ki na njihovem območju opravlja mrliško pregledno službo.

Mrliški preglednik mora opraviti pregled takoj, ko izve za smrt, in sicer v gosto naseljenih  naseljih najpozneje v 12-tih, drugje najpozneje v 24-tih urah. Po opravljenem pregledu izda mrliški preglednik potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu  (Potrdilo o smrti in Poročilo o vzroku smrti).

Po izdaji tega potrdila se obrnite na pogrebno podjetje, ki bo opravilo prevoz pokojnika do mesta, kjer se hrani do upepelitve ali do pogreba.

Med čakanjem na prevoz pokojnika lahko svojci pokojnika preoblečejo, lahko pa to kasneje opravi pogrebno podjetje. Zato je potrebno pripraviti obleko.

Ko nastopi smrt v bolnišnici ali domu starejših občanov

V primeru, ko nastopi smrt v bolnišnici ali domu starejših občanov, prejmejo svojci obvestila o smrti, v katerem je tudi navedeno kje se pokojnik nahaja. Ob prejemu takega obvestila se obrnite na pogrebno podjetje, kjer vam bodo povedali, kako ukrepati naprej, opravili bodo prevoz pokojnika ter se z vami dogovorili o načinu in času poslovitve od pokojnika ter o vsem, kar sodi k pogrebu.

Svojci morajo v domu starejših občanov oziroma v bolnišnici prevzeti pokojnikove osebne stvari.

Če se svojci odločijo za pokop umrle osebe v državah Evropske unije (EU),  je treba urediti samo slovenski posmrtni potni list.  V državah izven EU so poleg slovenskega posmrtnega potnega lista potrebni tudi tuji posmrtni potni listi (odvisno od držav, skozi katere se prevoz opravi, ter od države, v kateri bo pogreb).

Kateri dokumenti in katere stvari so potrebne pri dogovoru za pogreb, prevoz ali upepelitev:

  • osebni dokument umrle osebe (osebna izkaznica, potni list);
  • za prevoz v tujino je obvezen potni list (velja za države, ki niso članice Evropske unije);
  • potrdilo o pokopu žare (izda upravljavec pokopališča, kjer bo žara pokopana);
  • zdravniško potrdilo o vzroku smrti oziroma potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu, kadar smrt nastopi na domu;
  • slika (če želite osmrtnico ali obdelavo fotografije za žarni ali klasični pokop);
  • obleka.

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

Pogrebna služba

05 33 55 313

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje